Le français à travers le parfum :
voyage au cœur du luxe

Samedi 23 septembre 2023 15h00 à 17h00 –
inloop vanaf 14h30 Agneskerk Goutum
Buorren 23, 9084 BB Goutum

Parfum

 Prachtige flacons 

 

 

 

 

Françoise Gall is al meer dan 30 jaar lerares Frans en literatuur in Nederland. Haar  presentatie wordt op levendige wijze opgeluisterd met tekst, muziek en PowerPoint. Diverse brochures ondersteunen haar verhaal. Het publiek krijgt de gelegenheid de meegebrachte parfums uit te testen.

In deze lezing wordt de geschiedenis van het parfum behandeld. Verder worden
onder andere bekende Franse parfums, het parfummuseum, de parfumflacons  en het gebruik van de parfums besproken.                                     —————————————————————————————————————-Françoise Gall est professeur de français et de littérature depuis plus de 30 ans en Hollande. Sa présentation vivante est agrémentée de musique, de lectures de textes et de PowerPoint. Lors de sa conférence sur les parfums, le public a l’occasion d’admirer des flacons luxueux et d’en sentir les fragrances.

Grâce à un bref historique, nous découvrirons les différentes fonctions du parfum à travers les époques et les cultures.  Au programme: parfums et parfumeurs français célèbres; Musées du parfum, de la parfumerie, du flacon à parfum en France; Comité français du parfum; L’Osmothèque, conservatoire national des parfums à Versailles.

Lezing is in het Frans / conférence est en français.

Gratis voor leden van de Alliance Française / gratuit pour les membres.

Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-

Les Châteaux de la Loire

Mercredi 18 octobre 2023
20h00 à 22h00- inloop vanaf 19h30
Doopsgezinde Kerk
Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden


Châteaux de la Loire

Als regio bekend om zijn historische kastelen uit de Renaissance en natuurlijke schoonheid, is de Loire-vallei tevens een van de beroemdste wijnregio’s van Frankrijk.

Het Hof van Frankrijk installeerde zich om strategische redenen aan de oevers van de Loire. De vorsten bouwden kastelen als onderkomen in bestaande forten.

De grote bouwkoning blijft François Ier. Rondom Chambord worden tientallen kastelen gebouwd de één nog mooier dan de ander.

De avond wordt inhoudelijk verzorgd door Claude Perreau, voorzitter van de Alliance Française Friesland, in het Frans met aanvullingen in het Nederlands.

Claude is in Tours geboren uit een familie van wijnboeren, maar hij is al lange tijd woonachtig in Friesland.Er zal over kastelen worden gesproken, maar ook wijnen en specialiteiten uit de Touraine regio passeren de revue.                       —————————————————————————————————————Région réputée pour ses châteaux historiques de la Renaissance et sa beauté naturelle, la Vallée de la Loire s’impose également comme l’une des régions viticoles les plus célèbres de France.

La Cour de France installée en bord de Loire pour des raisons de stratégie construit des châteaux et aménage des logis dans les forteresses existantes. Le grand roi bâtisseur demeure François Ier. Autour de Chambord, des dizaines de châteaux se construisent et rivalisent en beauté.

La soirée sera assurée par Claude Perreau, Président de l’Alliance Française Friesland, en Français avec des compléments en Néerlandais. Claude est né à Tours dans une famille de vignerons, mais vit depuis longtemps en Friesland. On parlera des châteaux, mais aussi des vins et des spécialités tourangelles.

Lezing is in het Frans met aanvullingen in het Nederlands.
Conférence est en français avec des compléments en néerlandais.
Gratis voor leden van de Alliance Française / gratuit pour les membres.
Niet leden betalen een toegangsprijs van € 10,-.

Nadere informatie

Soirée Jeux de société – Bordspellenavond

Vendredi 24 novembre 2023        19h30 à 22h00
Inloop vanaf 19h00
Odd Fellows
Emmastraat 29, 8601 GK Sneek


Une partie de scrabble, ça vous dit?

De Alliance Française Friesland nodigt u uit voor haar bordspellenavond.

Op het programma: Scrabble, Pictionary en andere spellen die zowel leuk als leerzaam zijn. Een aangename en leuke manier om uw Frans te oefenen terwijl u nieuwe mensen ontmoet!

Trûke de Vries, lid van de AFF, zal voor de pauze met gitaar enkele Franse liedjes ten gehore brengen.                                                                                       ————————————————————————————————————-L`Alliance Française Friesland vous invite à sa soirée jeux de société.

Au programme : Scrabble, Pictionary et autres jeux aussi amusants qu’ éducatifs. Une façon agréable et ludique de pratiquer votre français tout en faisant de belles rencontres.

Trûke de Vries, membre de l’AFF, interprètera avant la pause quelques chansons françaises tout en s`accompagnant à la guitare.

Gratis toegang ook voor niet-leden / entrée gratuite.

De soirée is in het Frans en het Nederlands.

La soirée est en français et en néerlandais.

U dient zich van tevoren aan te melden – uiterlijk zondag 19 november 2023 bij secr.frise@afpb.nl

Art Nouveau à Paris à la Belle Époque
& Réception du Nouvel-An

Samedi 13 janvier 2024
14h00 à 17h30 – inloop vanaf 14h00
Wijkgebouw Cambuursterhoek
Boerhaavestraat 44, 8921 TL Leeuwarden


Art Nouveau in Parijs tijdens de Belle Epoque

In 1900 vond in Parijs de Grote Wereldtentoonstelling plaats. Tegelijkertijd ontstond een nieuwe kunststroming: Art Nouveau. De flamboyante metrostations van Hector Guimard getuigen hiervan. Kortom, Art Nouveau heeft Parijs veroverd!

Annemie de Gendt geeft lezingen aan de Vrije Academie en ze is docent aan het Institut Français. De Art Nouveau met de affichekunst in Parijs en de prachtige juwelen hebben haar bijzondere aandacht en ze neemt ons mee in de wereld van deze bijzondere kunststroming.

Nieuwjaarsborrel

Tijdens deze middag vindt ook onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Uiteraard toasten we op 2024 met een glaasje Vouvray en een smakelijk hapje.                                                                                                          ——————————————————————————————————–      En 1900, la Grande Exposition Universelle a eu lieu à Paris. Dans le même temps, un nouveau mouvement artistique émerge : l’Art Nouveau. Les flamboyantes stations de métro d’Hector Guimard en témoignent. Bref, l’Art Nouveau a conquis Paris !

Annemie de Gendt est maître de conférences à la Vrije Academie et elle est professeur à l’Institut Français. L’Art Nouveau avec l’art de l’affiche à Paris et les bijoux Art Nouveau ont son attention particulière et elle nous emmène dans le monde de ce mouve-ment artistique particulier.

Apéritif du Nouvel An

Notre rassemblement traditionnel du Nouvel An aura également lieu cet après-midi. Bien sûr on trinquera avec un verre de Vouvray et un goûter savoureux pour l’année 2024.

Lezing is in het Frans / conférence est en français.
Gratis voor leden van Alliance Française / Gratuit pour les membres.
Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 5

Suzanne en Edouard Manet

Vendredi 9 février 2024
20h00 à 22h00 inloop vanaf 19h30
Wijkkoepel Bilgaard
De Hooidollen 8 – 8918 HV Leeuwarden

Thera Coppens is schrijfster en haar werk bestaat uit kinderboeken en historische romans. In het boek ‘Suzanne en Edouard Manet’, beschrijft zij de liefde tussen de Hollandse pianiste en de Franse schilder Edouard Manet. Recent, schreef zij ‘Johanna en Margaretha: gravinnen van Vlaanderen en prinsessen van Constantinopel’.

Thera Coppens geeft een interessante lezing en ontrafelt deze bijzondere liefdesgeschiedenis uit de 19e eeuw: want van wie van de broers Edouard en Gustave werd Suzanne zwanger en welke relatie had ze met de broers Manet?                                                                       —————————————————————————————————Thera Coppens est écrivain de livres pour enfants et romans historiques. Dans le livre ‘Suzanne et Edouard Manet’, elle décrit l’amour entre la pianiste néerlandaise et le peintre français Edouard Manet. Récemment, elle a écrit ‘Johanna et Margaretha : comtesses de Flandre et princesses de Constantinople’.

Thera Coppens élucide la question. Elle nous décrit comment Suzanne Leenhoff, en tant qu’étudiante au conservatoire, arrive à Paris et devient professeur de piano pour les frères Manet, Edouard et Gustave. Elle devient enceinte….. mais… de qui ? d’Edouard ou de Gustave ?

Lezing is in het Nederlands / conférence est en néerlandais.
Gratis voor leden van de Alliance Française / gratuit pour les membres.
Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10.

AFF fête ses 130 ans avec Gerard et Rosanne Alderliefste

VIVRE LA MUSIQUE!

Dimanche 10 mars 2024
15h00 à 17h00
Inloop vanaf 14h30
Posthuis Theater Heerenveen
Fok 78, 8441 BR Heerenveen


Gerard Alderliefste

Speciaal ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de Alliance Française Friesland treedt Gerard samen met zijn nicht Rosanne Alderliefste op en zij nemen ons mee naar een Frans dorpspleintje waar we met elkaar het Franse chanson vieren. Geniet, zing mee en laat u verrassen door Gerard en Rosanne. Een middag vol bijzondere muzikale ontmoetingen en mooie verhalen.

Gerard Alderliefste is twee dagen per week verslavingsarts maar treedt al jaren lang in de Nederlandse theaters op in verschillende bezettingen. . Hij is bekend van hits als ‘Une belle histoire’, als band Alderliefste samen met Paul de Leeuw, en Laat me/ Vivre met Ramses Shaffy en Liesbeth List. Regelmatig bezoekt hij ook de Friese theaters met Gerard Alderliefste & Friends.

Gerard Alderliefste schrijft zijn publiek deze medicijnen voor: een gitaar, een piano en twee stemmen. En met het motto: muziek is het beste medicijn!                                                                                                —————————————————————————————————   A l’occasion du 130e anniversaire de l’Alliance Française Friesland, Gerard avec Rosanne Alderliefste nous emmènent sur la place d’un village français où nous célébrons ensemble la chanson française. Profitez, chantez et laissez-vous surprendre par Gérard et Rosanne. Un après-midi plein de rencontres musicales particulières et de belles histoires.

Gerard Alderliefste est un médecin spécialiste de la toxicomanie et se produit dans les théâtres néerlandais depuis huit ans avec son groupe Alderliefste. Il est connu pour des succès tels que « Une belle histoire », avec Paul de Leeuw, et Laat me/Vivre avec Ramses Shaffy et Liesbeth List.

Gerard Alderliefste prescrit ces remèdes à son public : une guitare, un piano et deux voix. Et avec la devise: la musique est le meilleur des remèdes !

Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 18,50 en is inclusief een drankje.

Bijdrage van de leden is € 10,00 met gebruikmaking van een kortingscode.

De Maghreb: Franse koloniën

Mercredi 27 mars 2024
20h00 à 22h00
Inloop vanaf 19h30
Dorpskerk Huizum
Huizum Dorp 67 – 8934 BS Leeuwarden

Jielis van Baalen is als docent professionele ethiek verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Verder woonde hij tussen 2009 en 2012 als freelance-journalist in Cairo.

Al sinds de invasie van Egypte door Napoleon in 1798 hebben de Fransen bemoeienis met de Maghreb en het Midden-Oosten. In deze lezing gaat Jielis van Baalen in op de moderne geschiedenis van de Maghreb en het Midden-Oosten. Hij neemt ons met name mee naar Algerije aan de hand van fragmenten uit twee films: ‘Loin des Hommes’ en ‘des Hommes et des Dieux’, over de gewetensnood van Franse monniken in het Atlasgebergte, die bedreigd worden door het islamitisch jihadisme. Het gaat over de kracht van religie in crisistijd.                                                                                                            —————————————————————————————————Jielis van Baalen est chargé de cours en éthique professionnelle à l’Université des sciences appliquées d’Amsterdam. Il a également vécu de 2009 à 2012 au Caire en tant que journaliste indépendant.

Les Français se sont introduits dans le Maghreb et le Moyen-Orient depuis 1798, lors de l’invasion de l’Egypte par Napoléon. Jielis abordera l’histoire moderne du Maghreb et du Moyen-Orient. Il donnera sa conférence au moyen de fragments de deux films : ‘’Loin des hommes’’ et ‘‘Des hommes et des dieux’’, sur la détresse morale des moines français dans l’Atlas, menacés par le djihadisme. En bref, sur la force de la religion en temps de crise.

Lezing is in het Nederlands / conférence est en néerlandais.
Gratis voor leden van de Alliance Française / gratuit pour les membres.
Niet-leden betalen een toegangsprijs van €10.

Partie de Pétanque

Dimanche 21 avril 2024
14h30 à 17h30
Inloop vanaf 14h00
La Boule au But
Johan Willem Frisostraat 114
8606 XH Sneek


La Boule auBut

We gaan Jeu de boules spelen op de prachtige baan van La Boule au But in Sneek. Is het mooi weer, dan spelen we buiten, anders kunnen we gebruik maken van de schitterende indoorbanen. De spelregels worden door de begeleiders van de vereniging uitgelegd. De vereniging zorgt voor een set boules en de nodige begeleiding.

Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. Uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar bij te praten. Voor onze nieuwe leden een mooie gelegenheid om kennis te maken.

Graag aanmelden vóór 14 april 2024 bij secr.frise@afpb.nl

Aanmelden is noodzakelijk omdat we van tevoren willen weten hoeveel deelnemers er zullen zijn.                                                              —————————————————————————————————Nous allons faire une partie de boules au club La Boule au But à Sneek. S’il fait beau, nous jouerons à l’extérieur, sinon nous pourrons utiliser les beaux courts intérieurs. Les règles de jeu nous seront expliquées par les membres du club. Les boules nous seront aussi fournies par le club.

L’esprit sportif et l’amusement sont essentiels. Bien sûr, il y a aussi suffisamment d’opportunités de communiquer avec tout le monde. Une belle occasion de faire connaissance avec les nouveaux membres.

Veuillez vous inscrire avant le 14 avril 2024 sur secr.frise@afpb.nl

Inscription est nécessaire, parce que nous voulons savoir d’avance combien de participants seront présents.

Gratis voor leden van l’Alliance Française / gratuit pour les membres.

Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 5,