L’affaire Dreyfus

Dimanche 20 septembre
14h30–16h30
Agneskerk
Buorren 23 
9084 BB Goutum

Présenté par les membres du comité Alliance Française Friesland

Hôtesse d’accueil: Elizabeth Eleveld, Trésorière
Chansons: Anne-Marie Lacombe, Secrétaire
Histoire: Claude Perreau, Président 
Quiz: Floor van der Wal, Webmestre

La conférence est en Français avec une présentation Power Point en néerlandais.

De lezing is in toegankelijk Frans, de Power Pointpresentatie in het Nederlands.

Ouverture de la saison 2020-2021 avec vins et toasts

Pour notre première rencontre de la nouvelle saison, les membres  du comité de l’Alliance Française Friesland vous proposent le résultat d’un travail de groupe. La conférence sera accompagnée d’un encadrement musical et d’un test de connaissances sous forme de quiz.

De leden van het bestuur van de Alliance Française Friesland hebben zich gezamenlijk ingespannen bij de totstandkoming van de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. Het resultaat is een lezing (met kennisquiz) die muzikaal omlijst zal worden.

L’ affaire Dreyfus     

Crise politique majeure qui secoua la IIIème République, l’affaire Dreyfus implique un officier français  de confession juive accusé à tort d’espionnage. Alimentant divers rebondissements, « l’Affaire » va scinder la France entre « dreyfusards » et « anti-dreyfusards » pendant plusieurs années.

Een grote politieke crisis in de tijd van de Derde Franse Republiek. De Affaire Dreyfus gaat over een Joods-Franse officier die onterecht van spionage wordt beschuldigd. L’Affaire wordt gevoed door verschillende wendingen die Frankrijk gedurende vele jaren zal splitsen in “dreyfusards”en “anti-dreyfusards”.

Illustration musicale par, entre autres, Yves Duteil: Dreyfus (1997)

https://www.youtube.com/watch?v=SaQrEcb4UaA

Gratuit pour les membres de l’Alliance Française (carte de membre obligatoire)

Gratis voor leden van de Alliance Française (neem uw pas mee) 

Droit d’entrée pour les non membres, € 10,- / Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-

Jeudi 8 octobre 2020
14h30 – 16h30
RSG Magister Alvinus Almastraat 5
8601 EW Sneek

Mardi 8 décembre 2020
13h00 – 15h00
Friesland College
Julianalaan 97
8931 AH Leeuwarden

Jeudi 10 décembre 2020
13h00 – 15h00
Friesland College
Abe Lenstra Boulevard 29
8448 JA Heerenveen
Deze voorstelling is
geannuleerd

Film en français ainsi que le sous-titrage et en collaboration avec RSG à Sneek et het Friesland College à Leeuwarden et Heerenveen

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Ils sont depuis longtemps fâchés mais se retrouvent dans l’aventure de leurs vies. Pendant un voyage improbable, amusant et émouvant ils essayent de retrouver le temps perdu et réapprendre à s’aimer

Nina is een moeder die een bee tje gek is. Haar zoon Baptiste is een beetje te braaf. Ze zijn al een hele tijd boos op elkaar. Nu vinden ze elkaar terug voor het avontuur van hun leven. Tijdens een onwaarschijnlijke, grappige en ontroerende reis zullen ze de verloren tijd goede maken, elkaar eindelijk leren kennen en van elkaar houden.

Bande annonce/trailer

Gratis voor leden van de Alliance Française (neem uw pas mee) en leerlingen en docenten van de RSG Magister Alvinus en het Friesland College. Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-.

Swannet van den Akker van de RSG, Hermien Blok van het Friesland College en Claude Perreau van de Alliance Française Friesland zullen u met plezier verwelkomen.

Le vin, Conférence et dégustation

Samidi 24 octobre 2020
14h00 – 17h00
Wijkgebouw Cambuursterhoek
Boerhaavestraat 44, 8921 TL Leeuwarden

Par: Claude Perreau

Agréable après-midi pendant lequel nous dégustons différents vins français et suivons l’histoire du vin.
L’origine des vignes, les régions viticoles françaises, les cépages, l’année du vigneron et beaucoup plus de sujets seront traités.
Parce que nous avons un nombre limité de places disponibles, il est impératif de souscrire.

Gezellige middag waarop, tijdens het proeven van verschillende Franse wijnen, veel over le Vin wordt verteld. Het ontstaan van de wijngaarden, de Franse wijnregio’s, de druivenstokken, het jaar van de wijnboeren en veel meer passeren de revue.
Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, is inschrijven een must. Vol is vol!

Bijdrage in de kosten voor leden is € 8,–, voor niet leden € 18,–.

Om u in te schrijven voor deze middag kunt u zich melden bij de penningmeester, tres.frise@afpb.nl.
Contribution dans les frais pour les membres est de € 8,–, et pour les non membres € 18,– .

Pour souscription et versement de la contribution, vous pouvez prendre contact avec la trésorière, très.frise@afpb.nl.

Spreker Claude Perreau, Président de Alliance Française Friesland, geboren in een wijnboerenfamilie maar lang woonachtig in Friesland, zal deze middag in het Frans en Nederlands begeleiden.  

Pirates, Corsaires et leur héritage

Mercredi 18 novembre 2020
20h00 – 22h00
Doopsgezinde kerk
Singel 26 (ingang Harinxmakade 45),
8601 AJ Sneek

Par: Siem van Eeten

Piet Hein, Surcouf, Jean Bart sont des noms
connus en France et chez nous! Pirates ou Corsaires?
Les villes de Saint Malo et Dunkerque reflètent toujours ce passé glorieux et une des chansons populaires aux Pays-Bas
est toujours Piet Hein, zijn naam is klein. Mais est-ce qu’il s’agit vraiment de barbares tels qu’on nous a toujours fait croire (sauf les Hollandais bien sûr)? Quel est l’héritage des corsaires? Quelles traces restent-ils aujourd’hui?

Siem van Eeten heeft Frans en geschiedenis gestudeerd en is de auteur van historische
publicaties met een nationale en wereldlijke context. Hij heeft hiervoor regelmatig archiee
ven in Nederland, Frankrijk en Engeland geraadpleegd.
Gratis voor leden van de Alliance Française
(neem uw pas mee). Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-.
Cette conférence est en français.
Deze lezing is in het Frans.

Antoine de Saint-Exupéry

Dimanche 8 novembre 2020
14h00 – 16h00

Doopsgezinde Kerk
Wirdumerdijk 18
8911 CD Leeuwarden

Par: Niels Klinkenberg

De lezing is in het Nederlands en in samenwerking met de VVAO, Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) was een Franse schrijver, journalist en piloot die beroemd werd met het boekje Le Petit Prince waarvan 80 miljoen exemplaren in vele talen verspreid werden en dat vele malen op toneel is gebracht en verfilmd. De naam van een wereldwijde charitatieve organisatie is ontleend aan een van zijn minder bekende romans, Terre des Hommes.

Spreker Niels Klinkenberg is zijn leven lang geïnteresseerd in Saint Exupéry. Hij heeft onder meer een vertaling gemaakt van een van de publicaties van deze schrijver: Lettre à un Otage (Brief aan een Gijzelaar). Hij heeft grote belangstelling voor literatuur en heeft een huis in de Ardèche, in het land dat zijn hart heeft gestolen.

Gratis voor leden van de Alliance Française (neem uw pas mee).

Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-.

Le petit Prince

Fin novembre 2020
10h30 – 12h00
Theater De Lawei
Laweiplein 1

9203 KL Drachten

Le Petit Prince, comédie musicale en français, en collaboration avec Drachtster Lyceum

Après le grand succès de l’année dernière avec la représentation de Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran, la compagnie TNT Theatre revient à Drachten avec sa comédie musicale touchante du conte philosophique universel, Le Petit Prince. La clarté du langage français et le travail du texte sont des aspects essentiels de leur travail. La musique soutient cette unique expérience.

Na het grote succes van afgelopen jaar met de voorstelling Monsieur Ibrahim komt TNT Theatre dit jaar met een Franstalige muzikale en ontroerende voorstelling over het filosofische sprookje Le Petit Prince. De helderheid van de Franse taal en de tekstverwerking zijn belangrijke aspecten van hun werk. De muziek neemt ons mee in deze unieke beleving.

 

U ontvangt later meer informatie over de exacte datum en de kaartverkoop.

Invitation au voyage littéraire

Dimanche 17 janvier 20121
14h00 – 17h00

Dorpskerk Huizum
Huizum Dorp 67
8934 BS Leeuwarden

Par: Lisette Steentjes en Tracy van Poppel

Deze lezing is in het Nederlands met literaire fragmenten in het Frans.

Wat is er mooier dan op een middag meegenomen te worden op een reis langs prachtige verhalen? Dit keer geen traditionele presentatie, maar een beleving van Franse literatuur.

Lisette Steentjes en Tracy van Poppel brengen op verrassende en originele wijze verhalen van bekende hedendaagse schrijvers uit het Franse taalgebied tot leven. Voor de voorstelling maken zij een keuze uit verhalen van schrijvers als Eric-Emmanuel Schmitt, Philippe Claudel, Anna Gavalda, Fouad Laroui, Jean-Philippe Blondel en Andrée Chedid. Het (kortere) verhaal is een uitstekende manier om kennis te maken met de stijl van schrijven en de themakeuzes van een auteur. Het biedt als het ware een doorkijkje naar ‘het grotere werk’.

Tracy leidt elk verhaal in met een korte biografie van de schrijver. Door een afwisselend inspelen op elkaar – Lisette vertelt een deel van het verhaal in het Nederlands, Tracy vult aan met het voorlezen van originele Franse fragmenten – wordt het Franse verhaal ook voor beginners toegankelijk. 

De beeldende vertelstijl van Lisette maakt dat je de verhalen beleeft alsof je er deel van uitmaakt. De voordracht in het mooi verzorgde Frans van Tracy voegt daar de oorspronkelijke stijl en sfeer van het verhaal aan toe. Een prachtige manier om kennis te maken met verschillende schrijvers en hun stijl van schrijven. Laat u verrassen!

Tracy van Poppel is docent Frans en ontwikkelaar van lesmateriaal met een voorliefde voor literatuur. Lisette Steentjes is verhalenverteller, trainer en coach.

Gratis voor leden van de Alliance Française (neem uw pas mee)
Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-

Deze lezing is in het Nederlands met literaire fragmenten in het Frans.

La France sous Macron. En marche (arrière)?!

Mercredi 3 février 2021
20h00 – 22h00

Doopsgezinde Kerk
Wirdumerdijk 18,
8911 CD Leeuwarden

Par: Niek Pas

Cette conférence est en français
Deze lezing is in het Frans

Cela fait presque trois ans qu’Emmanuel Macron dirige la France. Le plus jeune président français de tous les temps ne manquait certainement pas d’ambition. En 2017, l’objectif de Macron n’était pas seulement de moderniser la France, mais aussi de changer radicalement l’Europe. Les deux programmes de réforme sont étroitement liés. La révolte sociale des gilets jaunes à partir de 2018 et les résultats décevants des élections européennes de mai 2019 ont été des revers considérables.

In 2017 kwam Emmanuel Macron in Frankrijk aan de macht. De verkiezing van de toentertijd 39-jarige politicus was ronduit verrassend. Wat is er eigenlijk terecht gekomen van zijn ambitieuze nationale en internationale (Europese!) hervormingsagenda? En hoe staat Frankrijk er, halverwege Macrons ambtstermijn, eigenlijk voor op maatschappelijk, politiek en economisch gebied?

Niek Pas is docent op de Universiteit van Amsterdam waar hij cursussen verzorgt voor de afdelingen geschiedenis, Frans en mediastudies. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam, onder meer Macron en de nieuwe Franse revolutie, Les champions sportifs à l’épreuve des migrations coloniales et postcoloniales en La valorisation de l’espace algérien à travers le tour d’Algérie Cylciste de 1929 à nos jours.

Gratis voor leden van de Alliance Française (neem uw pas mee)

Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-

Vendredi 26 mars 2021
20h00 – 22h00

Buorskip
Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag

Soirée musicale, slotavond met het Lammy Bruyns Combo

Lammy Bruyns et son Combo vous offrent une soirée musicale dans une ambiance entièrement française. Quatre musiciens vous emmènent vers le Paris des années 30 et 40, époque de l’apogée du divertissement le plus populaire: le Bal musette.

Pour cette soirée finale, ce quatuor orienté sur le français vous fera entendre quelques valses musettes et des javas, une musique joyeuse nous incitant à danser. D’autre part, le combo vous fera surtout entendre des chansons françaises célèbres interprétées par des grands comme Jean Sablon, Edith Piaf et Charles Trenet. Sous la devise de “Paris je t’aime”, nous vivrons une merveilleuse soirée pleine de nostalgie.

Een muzikale avond geheel in Franse “ambiance” verzorgd door het Lammy Bruyns Combo.

Vier musici die u meevoeren naar het Parijs van de jaren 30-40, de glorietijd van de “Bals musettes”, het grote vermaak van die tijd.

Het Frans georiënteerde kwartet brengt deze slotavond enkele originele Musette-walsjes en Java’s, vrolijke muziek die uitnodigt tot dansen. Maar…. daarnaast zullen vooral beroemde Franse chansons worden vertolkt van groten zoals bijvoorbeeld Jean Sablon, Edith Piaf en Charles Trenet.

Het wordt een heerlijk avondje vol nostalgie onder het motto “Paris, je t’aime”.

Vorig jaar is dit optreden helaas niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Wij zijn blij met deze herkansing!

Gratis voor leden van de Alliance Française (neem uw pas mee)

Niet-leden betalen een toegangsprijs van € 10,-