Wat is de Alliance Française?

Geschiedenis Alliance Française

De Alliance Française (opgericht in 1883) is een wereldwijde organisatie en valt onder het Franse Ministerie van Cultuur. Zij heeft als doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden.

Al in 1883 werd in Parijs door Paul Camcon de Alliance Française opgericht. Al meteen na de oprichting meldden zich geleerden, schrijvers en diplomaten aan als lid, waaronder Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur en Jules Verne. De doelstelling was, evenals nu nog steeds, het verbreiden van de Fransetaal en cultuur. Vanuit deze gedachte zijn er door vrienden van Frankrijk in de gehele wereld afdelingen gesticht. Al 22 jaar na de oprichting in Parijs werd er ook in Dordrecht door een leraar in de Franse taal, de heer Mouton, een afdeling gevormd. Bij de eerste bijeenkomst in oktober 1905 was er een optreden van de zanger Georges Chepfer, waarvoor grote belangstelling was. In die tijd was Frans nog een hoftaal en mede daardoor heeft de Franse taal heel lang het aanzien gehad van een taal voor “deftige mensen”. Hoewel koningin Emma het Frans als hoftaal had afgeschaft, hebben de 34 afdelingen van de Alliance Française in Nederland nog lang de naam gehad een beetje elitair te zijn. Het aanbod van de conferences was weinig gevarieerd, soms wat theoretisch en er werd altijd Frans gesproken.

In Nederland werd de Alliance Française des Pays-Bas opgericht in 1888. In ons land zijn er 34 afdelingen, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken. Er zijn circa 7.000 cursisten die Frans leren op allerlei niveaus, begeleid door 250 docenten Frans.

Afdeling Dordrecht

De afdeling Dordrecht is opgericht  in 1903 en telt bijna 100 leden en 75 cursisten.

Taalcursussen

De Alliance Française Dordrecht organiseert taalcursussen op verschillende niveaus (van beginners tot gevorderden) en voor verschillende doelgroepen: groepslessen, conversatiebijeenkomsten, privélessen, maar ook “ à la carte”, bijvoorbeeld voor bedrijven.

Culturele activiteiten

Naast en ter aanvulling van de cursussen Frans biedt de Alliance Française Dordrecht tal van culturele activiteiten met lezingen over film, geschiedenis, chansons, theater, reizen in Frankrijk, kunst etc.

Op reis

Ieder jaar organiseert de Alliance Française Dordrecht een reis naar Frankrijk.