Lid worden van de Alliance Française Dordrecht

Lidmaatschap Alliance Française Dordrecht

De Alliance Française is geen vereniging, maar een stichting. Dat betekent dat u niet echt ‘lid’ kunt worden (hoewel dat door veel mensen wel zo wordt gevoeld), maar dat u als contribuant jaarlijks een bijdrage zou kunnen leveren. Daar staat dan natuurlijk voor u wel iets tegenover. 

Als contribuant wordt u op de hoogte gehouden over onze culturele activiteiten. Via een nieuwsbrief (deze verschijnt ongeveer om de zes tot acht weken), wordt u geïnformeerd over de gratis culturele avonden en lezingen die u kunt bezoeken (voor introducés € 8,50 p.p.) Tevens krijgt u als contribuant voorrang bij de inschrijving voor de jaarlijkse Frankrijkreis. 

De contributie bedraagt € 35 per persoon of € 50 per (echt)paar.

Het contributiejaar loopt van september  tot en met augustus.

Mocht u de Alliance Française een warm hart toedragen en voor het seizoen 2023-2024 een bijdrage willen leveren, dan kan dat door € 35,- (of € 50,-) over te maken op rekeningnummer: NL07 INGB 0002 7351 00  t.n.vstichting  Alliance Française o.v.v. contributie 2023-2024
U kunt u inschrijven op het onderstaande formulier.

Let op: geeft u daarnaast ook uw adresgegevens en e-mailadres door aan de secretaris Sandra Wardenier, secr.dordrecht@afpb.nl. U ontvangt dan de eerstvolgende nieuwsbrief.

Lidmaatschapsvoordelen

Met uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale):

  Betalingswijze: over te maken op rekeningnummer: NL07 INGB 0002 7351 00 t.n.v. stichting Alliance Française o.v.v. contributie 2023-2024

  De contributie bedraagt slechts € 35,00 per persoon per jaar, of € 50,00 per paar per jaar.

  Aanmelding voor

  Uw Voorletters en Roepnaam (verplicht)

  Uw achternaam (verplicht)

  Uw Straat en huisnummer (verplicht)

  Uw Postcode en Woonplaats (verplicht)

  Uw Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

  Uw E-mail adres (verplicht)

   

   

  IBANNUMMER

  Ten name van

  Woonplaats

  Hoe bent u in contact gekomen met de Alliance Dordrecht?

  Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.