Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hoe gaan we om met uw gegevens ?

Tijdens de inschrijving vragen we om een aantal persoonlijke gegevens.

Deze gegevens ( voorletters, roepnaam, achternaam, adres, plaatsnaam, telefoon en e-mail adres) worden op 2 computerprogramma’s bijgehouden, te weten op de computer van het secretariaat en de computer van de president van de Alliance Française .

Op grond van de door u gewenste opleiding worden gegevens van u geplaatst op een groepslijst voor de docent . De gegevens bestaan uit uw voornaam en  achternaam.

Meestal wil de docent ook uw telefoonnummer en e-mail adres hebben om u te kunnen waarschuwen als door ziekte een les niet door kan gaan, maar die informatie kunt u al dan niet zelf aan de docent geven.

Onze penningmeester krijgt een overzicht van cursisten ( voornaam en achternaam + groepscode) om te controleren of de betaling is verricht.

De communicatie naar cursisten toe gaat altijd via e-mail. Regelmatig worden er nieuwsbrieven verstuurd naar cursisten met informatie over culturele activiteiten en andere nieuwtjes betreffende onze AF Dordrecht. Dit wordt individueel per e-mail naar u verzonden. In hoge uitzondering kan gebruik gemaakt worden van uw opgegeven adres.

We behouden uw gegevens  maximaal 3 jaar.  We gebruiken dan uw e-mail adres om nieuwe informatie over onze cursussen te sturen. 

We verhandelen geen gegevens van u naar derden.

Indien u wilt dat we uw gegevens niet meer gebruiken, dan kunt u dat aan melden via een e-mail aan pres.dordrecht@afpb.nl