Praktische Informatie

Cursusjaar 2021 – 2022

De Alliance Française Den Helder biedt en samenwerking met de Alliance Française Alkmaar een cursus cultuur aan.

La culture française sous toutes ses facettes!

De Alliance Française focust niet alleen op goed taalonderwijs maar wil ook het brede spectrum van de Franse geschiedenis, literatuur, poëzie, architectuur, schilderkunst etc. onder de aandacht brengen. De verbinding tussen taal en cultuur zijn de leidraad van ons aandachtsgebied en onze cursussen.
We zijn dan ook zeer verheugd dat Virginie Lacomme dit streven heeft opgepakt en speciaal voor de Alliances Francaises van Alkmaar en Den Helder, opnieuw een culturele cursus heeft ontwikkeld waarin 10 nieuwe thema’s aan bod komen.

Met aandacht voor filosofie, geschiedenis, literatuur en schilderkunst beantwoordt deze cursus aan de wens van velen die nieuwsgierig zijn en de interesse hebben om meer te weten dan de taal alleen.

De cursus vindt plaats op de donderdag van 10.30 – 12.30 uur online via Zoom. De applicatie is gratis te downloaden van Internet.

Van de docente ontvangt u ca. 30 minuten voor aanvang een link die een rechtstreekse verbinding met de docente geeft.

Minimum taalbeheersingsniveau: B2 (ERK). De lessen worden volledig in het Frans gegeven.

De cursus bedraagt 10 sessies (datum en onderwerp):

30 september (Gauguin), 7 oktober (Jeanne d’Arc), 14 oktober (Christine de Pizan), 28 oktober (Richelieu), 4 november (Charles le Brun), 11 november (Victor Hugo), 18 november (Charles Péguy), 25 november (Maurice Ravel), 2 december (Histoire de la langue française), 9 december (Louis Aragon)

Kosten van de cursus: EU 150,-

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en te retourneren naar: Cursus coördinator

De betaling dieursuscoordinatornt voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Bij annulering tijdens de lopende cursus wordt geen geld teruggegeven.