Inschrijfformulier cursus cultuur

 

Inschrijfformulier online cursus Franse cultuur

La culture française sous toutes ses facettes

svp. tekst kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder
t.a.v. C. Pittet
Sijmon Blaauwboerstraat 26

1785 EK Den Helder

e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

De heer  /  mevrouw

achternaam

 

voornaam

 

adres

 

postcode/woonplaats

 

telefoon

 

e-mail

 

 

wenst zich in te schrijven voor de online cursus Franse cultuur.

  • De cursus bestaat uit 10 online lessen.
  • De online lessen duren 120 minuten (Zoom). (Zie website voor de data)
  • De cursus wordt gegeven door Virginie Lacomme.
  • Minimum taalbeheersingsniveau B2 (ERK). De lessen worden volledig in het Frans gegeven.

Het cursusgeld bedraagt € 150,00 en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v naam deelnemer te zijn bijgeschreven op Bankrekening nr: NL20INGB0000037393 t.n.v. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

Belangrijk:

De Alliance Française Den Helder houdt zich aan de geldende Corona maatregelen welke door de regering en lokale autoriteiten zijn opgelegd.

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren tijdens zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • bij afmelding na de eerste les zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/beeld materiaal gemaakt worden welke op de website van de Alliance Française Den Helder kan worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 

 

 

 

 

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Voor extra informatie: mevrouw C. Pittet (cursus coördinator)

Tel.: 0223 864 206

e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl