Praktische cursusinformatie

Ga snel naar:

Lesdagen

Lesdagen van de cursussen van 25 weken, startend in september 2024:

Maandag:

September: 23 – 30
Oktober: 7 – 14 – 28
November: 4 – 11 – 18 – 25
December: 2 – 9 – 16 

Januari: 6 – 13 – 20 – 27
Februari: 3 – 10 – 17 – 24
Maart: 10 – 17 – 24 – 31
April: 7

Reservedata:
14 april, 12 en 19 mei

Dinsdag:

September: 24
Oktober: 1 – 8 – 15 – 29
November: 5 – 12 – 19 – 26
December: 3 – 10 – 17

Januari: 7 – 14 – 21 – 28
Februari: 4 – 11 – 18 – 25
Maart: 11 – 18 – 25
April: 1 – 8

Reservedata:
15 april, 6  en 13 mei

 

Lesdagen van de cursussen van 12 weken, startend in januari 2025:

Dinsdag:

Januari: 28
Februari: 4 – 11 – 18 – 25
Maart: 11 – 18 – 25
April: 1 – 8 – 15
Mei: 6

Reservedatum:
13 mei

 

Cursuslocaties

Onze lessen vinden plaats op het Stedelijk Gymnasium in Breda en in ‘t Klooster in Bavel.

Inschrijving en betaling

Inschrijving

Cursisten kunnen zich aanmelden bij het cursuscentrum van de Alliance Française Breda.
Beginners kunnen zich inschrijven via dit formulier of per mail.

Alle andere nieuwe cursisten worden tijdens de inschrijfavond ingeschreven na een persoonlijk gesprek in het Nederlands of Frans, al naargelang uw niveau. Blijkt bij aanvang van de lessen in september dat uw niveau toch niet past bij de rest van de groep, dan kunt u tot eind oktober nog van groep wisselen. Daarna is de indeling definitief.

De cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname. Mocht een cursus niet kunnen doorgaan, dan ontvangen de cursisten daarvan bericht uiterlijk in de week voorafgaand aan de eerste les.

Betaling

Betaling van het cursusgeld dient plaats te vinden voorafgaand aan de aanvang van de cursus. Cursisten maken het verschuldigde cursusgeld over via iDeal in onze webwinkel (kies de cursus die u gaat volgen) of handmatig naar bankrekening NL13 ABNA 0520 3735 10 t.n.v. Stichting Alliance Française Breda.

Afmelding

Cursisten kunnen zich uitsluitend afmelden bij het cursuscentrum van de Alliance Française Breda per mail.

Afmelding, afwezigheid tijdens en/ of voortijdige beëindiging van de cursus – om welke reden dan ook – geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.

Lesmateriaal

Tijdens de eerste lesweek op uw eigen lesavond is het lesmateriaal op school verkrijgbaar vanaf een half uur voordat uw eerste les begint.

Dit is een service van boekhandel Vives in samenwerking met de Alliance Française Breda. Indien u op de eerste lesavond verhinderd bent, kunt u voor uw bestelling contact opnemen met boekhandel Vives, Ginnekenweg 53, Breda, tel. 076-514 10 85.

De kosten van het lesmateriaal bedragen, afhankelijk van het niveau, ongeveer € 65,-.

Examens DELF/ DALF

De Alliance Française biedt cursussen aan op verschillende niveaus op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader
(DELF DALFCadre Européen Commun de Référence). Dit omschrijft op een alomvattende manier wat cursisten op de verschillende niveaus moeten leren en doen en welke kennis en vaardigheden een leerling moet ontwikkelen om te kunnen communiceren in het Frans. De diploma’s worden Europees (dus ook in Frankrijk) erkend.

Bij het bereiken van de verschillende eindniveaus kunt u gratis deelnemen aan een examen dat voor de niveaus A1, A2, B1 en B2 gebaseerd is op de eisen van het DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) en voor C1 op de eisen van het DALF ( Diplôme Approfondi de Langue Française). Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.

Indien gewenst kunt u hierop volgend bij de hoofdvestiging van de Alliance Française in Den Haag het internationaal erkende examen afleggen wat u, indien succesvol, het officiële DELF- of DALF diploma oplevert. Dit examen is niet gratis. Het diploma is van belang als u het voornemen hebt om in het buitenland te gaan werken of studeren.

Kwaliteitsverklaring

Klik hier om de Charte de qualité/ de Kwaliteitsverklaring van de Alliance Française te lezen.

Europees referentiekader

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder leiding van de Raad van Europa met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader beschrijft verschillende taalvaardigheden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze beschrijvingen hebben een universele geldigheid: niveau A2 bij Frans veronderstelt dus dezelfde vaardigheden als niveau A2 bij Duits of Engels.

Klik hier voor meer informatie over het Europees referentiekader.