Lid worden van de Alliance Française Breda

Lidmaatschap Alliance Française Breda

Heeft u interesse in de Franse taal en cultuur? De Alliance Française Breda laat u op een aangename wijze deze taal leren, of de aanwezige kennis ervan uitbreiden dan wel onderhouden. Naast onze cursussen organiseren wij culturele activiteiten zoals filmavonden, lezingen, culinaire en literaire avonden en reizen. De lezingen zijn meestal in het Frans, soms in het Nederlands. Met name de Franstalige lezingen zijn een zeer goede aanvulling op de taalcursussen.

Kortom, we brengen het Frans en Frankrijk bij u in Breda!

Wilt u geen lessen volgen, maar wél onze culturele activiteiten bezoeken? Vul onderstaand formulier in en word cultureel lid! De contributie bedraagt slechts € 40 per persoon per jaar, € 25 voor een tweede (en volgend) lid op hetzelfde adres of € 20 voor studenten.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Wilt u een taalcursus volgen? Klik dan hier. Als cursist bent u automatisch (gratis) lid.

Lidmaatschapvoordelen

Als u lid bent, ontvangt u de de Carte Nationale en heeft u de volgende voordelen:

Inschrijfformulier cultureel lid Breda

Betalingswijze:
Maak de contributie over naar rekening NL13ABNA 0520 3735 10 t.n.v. Alliance Française Breda met vermelding van ‘Cultureel lid’ en uw naam. De contributie bedraagt slechts:
     € 40,- per persoon per jaar;
     € 25,- voor een tweede (en volgende) lid op hetzelfde adres;
     € 20,- voor studenten.

Gaarne alle rubrieken invullen. Gelieve de contributie zelf over te maken vanaf het door u hierboven genoemde rekeningnummer.

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een e-mailbericht ter bevestiging. Soms belandt deze reactie in uw spam- of reclamemap.

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u dit vóór 1 juni te doen bij het secretariaat: secr.breda@afpb.nl of telefonisch via 0161-43 17 65. Hier kunt u ook adreswijzigingen doorgeven.