Inschrijving

1
Kijk naar ons cursusaanbod

Op de pagina 'Onze cursussen Frans' kunt u alvast een passende cursus vinden

2
Kom naar onze testavond

Laat uw Frans gratis en vrijblijvend testen!
zie pagina
'open avonden en niveautest'

3
Vul het inschrijfformulier in

Tijdens de open avond of later door het formulier naar cursus.arnhem@afpb.nl te sturen

4
U ontvangt de bevestiging

10 dagen na de testavonden ontvangt u een bevestiging per e-mail met de praktische informatie over uw cursus en de wijze van betaling.

Nieuw

De Alliance Française Arnhem is een vereniging zonder winstoogmerk. Met uw lidmaatschap voor € 10,00 per jaar steunt u het leven van de vereniging en de inspanning van het bestuur om een mooi programma samen te stellen. U kunt uw stem uitbrengen in de jaarlijkse Ledenvergadering.

(aan te geven op het inschrijvingsformulier)

Voorwaarden

  • Met het inschrijven voor en het betalen van de cursus, verbindt men zich voor de gehele cursus van het schooljaar. Bij tussentijds stoppen wordt er geen resterend cursusgeld gerestitueerd.
  • Het bedrag dient voor de eerste les op de bankrekening te staan van Alliance Française Arnhem.
  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française Arnhem genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant-cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
  • Een cursus gaat pas door, als een minimum aantal inschrijvingen is ontvangen. Bij niet doorgaan van een cursus wordt het betaalde lesgeld meteen gerestitueerd.
  • Lesmateriaal is niet bij het lesgeld inbegrepen.
  • Bij ziekte van een docent wordt in beginsel voor vervanging gezorgd. Als dat niet mogelijk is, krijgt de cursist per e-mail of telefonisch bericht, dat de les niet door kan gaan. De uitgevallen les wordt online en/of later ingehaald.
  • De cursuscoördinatie heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten, cursuslocaties en het overschakelen van klassikale lessen naar online lessen.
  • Als in verband met de maatregelen rond corona de lessen niet meer in de lokalen mogen worden gegeven, dan zullen deze online worden voortgezet. 
  • De Alliance Française Arnhem is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van persoonlijke bezittingen.