Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Vereniging Alliance Française Arnhem en de Stichting Cursuscentrum Alliance Française Arnhem gaan met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-5-2018.

  • Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben we van u een aantal gegevens nodig.
  • Bij inschrijven op een cursus of als nieuw lid, geeft u d.m.v. uw handtekening uw akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals hieronder vermeld.
  • We gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de AF Arnhem en haar Cursuscentrum en voor de communicatie met u over onze activiteiten of over de Franse taal en cultuur. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming.
  • Docenten hebben alleen toegang tot de gegevens van eigen cursisten en zullen ze alleen gebruiken zoals hierboven vermeld.
  • Uw gegevens worden verwijderd  zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 3 jaar.
  • E-mailadressen en gegevens van externe personen die zich éénmalig voor een culturele activiteit hebben aangemeld worden  met hun toestemming 2 jaar bewaard voor het verzenden van informatie betreffend de activiteiten van de AF Arnhem. 
  • Als u uw gegevens geheel of deels wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens, stuur dan een mail met daarin uw verzoek naar het secretariaat of de cursuscoördinator van de AF Arnhem (zie colofon).
  • Wilt u onze e-mails of nieuwsbrief niet meer of slechts deels, ontvangen, meld u zich af bij het secretariaat.
  • Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels kunt u zich richten tot de secretaris of de cursuscoördinator van de AF Arnhem die verantwoordelijk zijn voor het beheren van deze gegevens.

 

  • Om deze website zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.

 

Arnhem 14 juni 2018