Lid worden van de Alliance Française Arnhem

Lidmaatschap Alliance Française Arnhem

U kunt lid worden om alleen de culturele activiteiten te bezoeken, zonder een cursus te volgen. Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Alliance Française Arnhem. Als lid heeft u gratis toegang tot de gewone culturele activiteiten van de AF Arnhem en toegang tegen een laag AF-tarief voor bijzondere activiteiten.

De contributie bedraagt € 38,50 voor 1 persoon en € 60,00 voor 2 personen op hetzelfde adres. Het seizoen loopt van 1 september tot 31 augustus. Om lid te worden:

 >   vul dit formulier in of stuur een e-mail naar het secretariaat arnhem@afpb.nl 

>   maak de contributie over naar de rekening 

NL54 INGB 0002108119

tnv Vereniging Alliance française Arnhem.

 

Na ontvangst van uw aanmelding en betaling ontvangt u de lidmaatschapskaart (Carte nationale AF Pays-Bas.) 

Op vertoon van deze kaart kunt u ook bij andere afdelingen van de Alliance Française in Nederland activiteiten bijwonen volgens de AF-voorwaarden (meestal vrije toegang voor lezingen).

Cursist-lid

Cursisten hebben vrij toegang tot de culturele activiteiten (of tegen een laag AF-tarief). 

Nieuw: Cursisten kunnen lid worden van de vereniging AF Arnhem voor 10 euro extra per jaar! (aan te geven op het inschrijvingsformulier)

De Alliance Française Arnhem is een vereniging zonder winstoogmerk. Met uw lidmaatschap voor € 10,00 per jaar steunt u het leven van de vereniging en de inspanning van het bestuur om een mooi programma samen te stellen. U kunt uw stem uitbrengen in de jaarlijkse Ledenvergadering.

Contact penningmeester AF Arnhem: Mw. Ilse van Malsen   tres.arnhem@afpb.nl

Lidmaatschapvoordelen

Met uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale):