Lid worden van de Alliance Française Arnhem

Lidmaatschap Alliance Française Arnhem

U kunt lid worden om alleen de culturele activiteiten te bezoeken, zonder een cursus te volgen.
De contributie bedraagt voor het seizoen 2020-2021  € 38,50 voor 1 persoon en € 60,00 voor 2 personen op het zelfde adres. Het seizoen loopt van 1 september tot 31 augustus.

Als lid heeft u vrije toegang tot de gewone culturele activiteiten van de AF Arnhem en toegang tegen een laag AF-tarief voor bijzondere activiteiten (Theater).
Om lid te worden stuur een e-mail naar het secretariaat  arnhem@afpb.nl  met vermelding van :

Dhr en/of Mevr ….(naam)

Adres,

Postcode + plaats

e-mailadres

telefoonnummer

en maak de contributie over naar de rekening NL54 INGB 0002108119

tnv Vereniging Alliance française Arnhem.

Na ontvangst van uw aanmelding en betaling ontvangt u de lidmaatschapskaart (Carte nationale AF Pays-Bas.) Op vertoon van deze kaart kunt u ook bij andere afdelingen van de Alliance Française in Nederland activiteiten bijwonen volgens de AF-voorwaarden (meestal vrije toegang voor lezingen).

Contact penningmeester AF Arnhem : Dhr G.Weitjens   tres.arnhem@afpb.nl

Lidmaatschapvoordelen

Met uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale):