Onze cursussen Frans

 

Al onze cursussen en culturele activiteiten worden georganiseerd conform de Covid-19 regels van het RIVM.

Onze cursussen Frans:

Hieronder vindt u ons cursusaanbod. Kijk naar de beschrijving van de niveaus om een cursus te vinden die past bij uw huidige situatie.

Onze cursussen beginnen elk jaar in oktober.
Hieronder ons programma 2022-2023:

Niveau A1

A1.1 Echte beginner, u hebt nog nooit Frans geleerd of u kent misschien een paar woorden maar u kunt geen zin maken

A1.2 U kunt uzelf voorstellen, iets bestellen, korte en eenvoudige zinnen maken.

A1.1: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

A1.2: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

Voyages Nieuw 1 van Intertaal (zelf aanschaffen)

Omdat het groepscursussen zijn, past de docent zich aan de gehele groep aan. Dat betekent voor de groep A1.1 dat de tempo mogelijk hoog kan zijn voor echte beginners die geen enkel woord Frans spreken.

Niveau A2

A2.1 U kunt eenvoudige zinnen maken in de tegenwoordige tijd, vragen stellen en beantwoorden, iets zeggen over uw familie en uw omgeving.

A2.2 U kunt eenvoudige zinnen maken over uw familie, werk en hobby en iets beschrijven. U kent een beetje de verleden tijd en de toekomende tijd.

A2.1: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

A2.2: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

Voyages Nieuw 2 van Intertaal (zelf aanschaffen)

Niveau B1

B1.1: U kunt iets vertellen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomende tijd (niet zonder fouten), u kunt eenvoudige vragen spontaan beantwoorden.

B1.2: U kunt een kleine conversatie voeren over iets dat u kent, met verschillende werkwoordstijden. U kunt een beetje argumenteren, uw mening geven en gevoelens uitdrukken

B1.1: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

B1.2: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

Voyages Nieuw 3 van Intertaal (zelf aanschaffen)

Niveau B2

U kunt over allerlei onderwerpen praten zonder dat dit voor een van de twee partijen inspanning met zich meebrengt. U hebt af en toe nog grammaticale ondersteuning nodig.

B2 media: met documenten uit de media

B2 klassikaal: met een tekstboek 

B2 media: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

B2 klassikaal: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

B2 klassikaal: Cosmopolite 4 van Edition Hachette (zelf aanschaffen)

Niveau B2-C1

Conversatiecursus voor vergevorderden die weinig grammaticale ondersteuning nodig hebben.

B2-C1 media: met artikelen uit de media

B2-C1 thema: met gevarieerde documenten, rond een thema

Donderdagmiddag

B2-C1 media: van 13.30 tot 14.45

B2-C1 thema: van 15.00 tot 16.15

Oosterbeek, zaal van de Vredebergkerk, Toulan van der Kooweg 5

235 euro voor 24 lessen van 1 uur en een kwartier

Voorwaarden

  • Met het inschrijven voor- en het betalen van de cursus verbindt men zich altijd voor de gehele cursus.
  • Het bedrag dient voor de eerste les op de bankrekening te staan van Alliance Française Arnhem.
  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française Arnhem genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant-cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
  • Een cursus gaat pas door, als een minimum aantal inschrijvingen is ontvangen. Bij niet doorgaan van een cursus wordt het betaalde lesgeld meteen gerestitueerd.
  • Lesmateriaal is niet bij het lesgeld inbegrepen.
  • Bij ziekte van een docent wordt in beginsel voor vervanging gezorgd. Als dat niet mogelijk is, krijgt de cursist per e-mail of telefonisch bericht, dat de les niet door kan gaan. De uitgevallen les wordt online en/of later ingehaald.
  • De cursuscoördinatie heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten, cursuslocaties en het overschakelen van klassikale lessen naar online lessen.
  • Als in verband met de maatregelen rond Corona de lessen niet meer in de lokalen mogen worden gegeven, dan zullen deze online worden voortgezet. 
  • De Alliance Française Arnhem is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van persoonlijke bezittingen.