Onze cursussen Frans

 

Al onze cursussen en culturele activiteiten worden georganiseerd conform de Covid-19 regels van het RIVM.

Onze cursussen Frans:

Hieronder vindt u ons cursusaanbod. Kijk naar de beschrijving van de niveaus om een cursus te vinden die past bij uw huidige situatie.

Onze cursussen beginnen de week van 3 oktober 2022.

Niveau A1

A1.1 Echte beginner, u hebt nog nooit Frans geleerd of u kent misschien een paar woorden maar u kunt geen zin maken

A1.2 U kunt uzelf voorstellen, iets bestellen, korte en eenvoudige zinnen maken.

A1.1: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

A1.2: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

Voyages Nieuw 1 van Intertaal (zelf aanschaffen)

Niveau A2

A2.1 U kunt eenvoudige zinnen maken in de tegenwoordige tijd, vragen stellen en beantwoorden, iets zeggen over uw familie en uw omgeving.

A2.2 U kunt eenvoudige zinnen maken over uw familie, werk en hobby en iets beschrijven. U kent een beetje de verleden tijd en de toekomende tijd.

A2.1: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

A2.2: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

Voyages Nieuw 2 van Intertaal (zelf aanschaffen)

Niveau B1

B1.1: U kunt iets vertellen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomende tijd (niet zonder fouten), u kunt eenvoudige vragen spontaan beantwoorden.

B1.2: U kunt een kleine conversatie voeren over iets dat u kent, met verschillende werkwoordstijden. U kunt een beetje argumenteren, uw mening geven en gevoelens uitdrukken

B1.1: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

B1.2: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

Voyages Nieuw 3 van Intertaal (zelf aanschaffen)

Niveau B2

U kunt over allerlei onderwerpen praten zonder dat dit voor een van de twee partijen inspanning met zich meebrengt. U hebt af en toe nog grammaticale ondersteuning nodig.

B2 media: met documenten uit de media

B2 klassikaal: met een tekstboek 

B2 media: maandag van 19.30 tot 21.00 uur

B2 klassikaal: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

250 euro voor 24 lessen van anderhalf uur

Excl. boekenkosten

B2 klassikaal: Cosmopolite 4 van Edition Hachette (zelf aanschaffen)

Niveau B2-C1

Conversatiecursus voor vergevorderden die weinig grammaticale ondersteuning nodig hebben.

B2-C1 media: met artikelen uit de media

B2-C1 thema: met gevarieerde documenten, rond een thema

Donderdagmiddag

B2-C1 media: van 13.30 tot 14.45

B2-C1 thema: van 15.00 tot 16.15

Oosterbeek, zaal van de Vredebergkerk, Toulan van der Kooweg 5

235 euro voor 24 lessen van 1 uur en een kwartier

Voorwaarden

  • Met het inschrijven voor- en het betalen van de cursus verbindt men zich altijd voor de gehele cursus.
  • Het bedrag dient voor de eerste les op de bankrekening te staan van Alliance Française Arnhem.
  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française Arnhem genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant-cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
  • Een cursus gaat pas door, als een minimum aantal inschrijvingen is ontvangen. Bij niet doorgaan van een cursus wordt het betaalde lesgeld meteen gerestitueerd.
  • Lesmateriaal is niet bij het lesgeld inbegrepen.
  • Bij ziekte van een docent wordt in beginsel voor vervanging gezorgd. Als dat niet mogelijk is, krijgt de cursist per e-mail of telefonisch bericht, dat de les niet door kan gaan. De uitgevallen les wordt later ingehaald.
  • De cursuscoördinatie heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of cursuslocaties.
  • Als in verband met de maatregelen rond Corona de lessen niet meer in de lokalen mogen worden gegeven, dan zullen deze online worden voortgezet. 
  • De Alliance Française Arnhem is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van persoonlijke bezittingen.