Hoe kunt u ons bereiken?

Correspondentie adressen

Algemene informatie:

Mw. E.S.A Turk-Duru

tel: 026 333 3795 

e-mail: arnhem@afpb.nl

Alliance Française Arnhem
Nieuwland 80
6862 GE Oosterbeek

Cursusinformatie:

Mw. C. Waltmans-Landsheer

& Mw. C. Spanings-Pierrot

e-mail: cursus.arnhem@afpb.nl

Betalingen:

Kosten lidmaatschap per jaar:
€ 38,50 p.p.; € 60,00 voor 2 personen op één adres

Lidmaatschap en cursusgeld:

IBAN/SEPA NL54 INGB 0002108119 t.n.v. Vereniging Alliance Française Arnhem

Comité – Het bestuur

Voorzitster

Mw. M. Schreijer

Secretaris

Mw. E.S.A. Turk-Duru

e-mail: arnhem@afpb.nl

Penningmeester

Mw I. van Malsen

Cursuscoördinatoren:

Mw. C. Waltmans-Landsheer

Mw. C. Spanings-Pierrot

e-mail: cursus.arnhem@afpb.nl 

Andere leden

Mw. A. Gudde (publiciteit)