Contact

Correspondentieadres

Alliance Française Maastricht
Secretariaat • Secrétariat

Mme Nina Bekker
Professor Lambertstraat 20
6419 BP Heerlen

telefoon: 06 839 489 60
e-mail : maastricht@afpb.nl

Comité – bestuur

Voorzitter • Président

Norbert Bonenkamp

pres.maastricht@afpb.nl

Secretaris • Secrétaire

Nina Bekker

Tel. 06 – 839 489 60

maastricht@afpb.nl

Penningmeester • Trésorier

Anne-Marie Bos

tres.maastricht@afpb.nl

Cursusleider • Directeur des cours

Vice-voorzitter • Vice-Président

Jos Joskin

cursus.maastricht@afpb.nl

Cultureel programma • Programme culturel

Jack Post

culture.maastricht@afpb.nl

Cultureel programma • Programme culturel

Fons Hardij

Communicatie • Communication

Mona Simonis

pr.maastricht@afpb.nl

Jos Joskin Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Jos Joskin is maandag 26 april 2021 door burgemeester Annemarie Penn-te Strake van de gemeente Maastricht namens de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Deze koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Jos heeft als docent, directeur des cours en vice-voorzitter van de Alliance Française Maastricht veel betekend voor de Maastrichtse burgers sinds 1975 en doet dit nog steeds met veel passie.