Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyreglement Alliance Française de Bois-le-Duc

Het privacybeleid staat beschreven in, en wordt uitgevoerd volgens de onderstaande documenten:

Règlement procedure AVG Alliance Française de Bois-le-Duc

De Stichting Alliance Française de Bois-le-Duc vindt het belangrijk om de privacy van haar docenten, cursisten en geïnteresseerden te beschermen. De Stichting Alliance Française de Bois-le-Duc handelt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.