Inschrijfformulier

Eenmalige machtiging:

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Alliance Française de Bois-le-Duc  om van zijn/haar rekening eenmalig het lesgeld af te schrijven van de hiervoor aangekruiste cursus.

Met het insturen van deze inschrijving verbindt u zich aan onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Daarin wordt o.a. gesteld dat u, wanneer uw cursus aan u bevestigd is, bij annulering 50 euro annuleringskosten verschuldigd bent, en dat wij na aanvang van de cursussen op geen enkele wijze tot restitutie van het cursusgeld verplicht zijn.