Wat is de Alliance Française?

Alliance Française

De Alliance Française is in 1883 opgericht en valt onder het Franse ministerie van Cultuur. De Alliance Française is een wereldwijde organisatie met als doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden. Wereldwijd bestaan er 832 Alliances Françaises in 131 landen met ruim 14.000 medewerkers en bijna 500.000 cursisten.

Al in 1883 werd in Parijs door Paul Camcon de Alliance Française opgericht. Meteen na de oprichting meldden zich geleerden, schrijvers en diplomaten aan als lid, waaronder Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur en Jules Verne. De doelstelling was, evenals nu nog steeds, het verbreiden van de Franse taal en cultuur. Vanuit deze gedachte zijn er door vrienden van Frankrijk in de gehele wereld afdelingen gesticht. In die tijd was Frans nog een hoftaal en mede daardoor heeft de Franse taal heel lang het aanzien gehad van een taal voor “deftige mensen”.

In Nederland werd de Alliance Française des Pays-Bas opgericht in 1888. Hoewel koningin Emma het Frans als hoftaal had afgeschaft, hebben de 34 afdelingen van de Alliance Française in Nederland nog lang de naam gehad een beetje elitair te zijn. Het aanbod van de conferences was weinig gevarieerd, soms wat theoretisch en er werd altijd Frans gesproken. Dat is tegenwoordig gelukkig wel anders!

In ons land zijn er 34 afdelingen, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken. Er zijn circa 7.000 cursisten die Frans studeren, op allerlei niveaus, begeleid door zo’n 250 docenten, die opgeleid zijn in de Franse taal.

De Alliance Française de Bois-le-Duc bestaat al sinds 1978.