Frans voor de vakantie

Welke cursus kunt u kiezen?

De Alliance Française des Pays-Bas heeft drie vakantiecursussen ontwikkeld. Veel Alliances Françaises in Nederland bieden dit onderwijsmateriaal aan. Enkele voorbeeldhoofdstukken geven u een duidelijker beeld van de inhoud.
Français des vacances pour les débutants
voorbeeldhoofdstuk downloaden
Français des vacances pour les « faux débutants »
voorbeeldhoofdstuk downloaden
(niveau : één of twee jaar Franse les in het middelbaar onderwijs)
Français des vacances pour les avancés
voorbeeldhoofdstuk downloaden