Onze coronamaatregelen

Coronaregels Alliance Française Breda

Per september 2020 zijn onze cursussen en culturele activiteiten weer gestart. Graag uw aandacht voor de maatregelen die wij met u nemen om onze lessen en cursussen op een veilige manier en volgens de algemene richtlijnen van het RIVM te kunnen geven.

Let op: De Alliance Française Breda spant zich maximaal in om haar lessen en andere activiteiten veilig te laten verlopen, en besmettingsgevaren maximaal te beperken. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijk bij ons opgelopen besmettingen. Deelname aan onze activiteiten is dan ook geheel op eigen risico.

Maatregelen

Wij vragen u om bij het volgen van lessen en cursussen de volgende regels in acht te nemen:

Indien de gezondheidssituatie van de cursist of aanwezige symptomen (zoals, maar niet beperkt tot, verkoudheid, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn) enige aanleiding zouden kunnen geven voor een vermoeden van een besmetting met het coronavirus, dan mag de cursist niet aan de les deelnemen. Bij klachten of twijfel kan de leerling door de docent naar huis gestuurd worden. Het is zeer belangrijk deze regel te respecteren aangezien er onder onze cursisten en docenten personen kunnen zijn met een verhoogde kwetsbaarheid.

Bij twijfel over de eigen gezondheid van de docent geeft de docent geen les, en wordt zo mogelijk een vervanger gevonden.

Voor onze cursussen gelden de regels zoals deze in onderwijsgebouwen landelijk gelden. De school waar wij doorgaans onze lessen geven zorgt in haar gebouwen voor een goede ventilatie van de lokalen door het aanwezige luchtbehandelingssysteem waarmee lucht van buiten wordt aangezogen. 

Er is handontsmetter aanwezig in de lesruimten.

De toiletten zijn toegankelijk, maar mogen slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt.

Er is een vaste looprichting voor de gangen. Die is met pijlen aangeven.

De docent geeft duidelijk aan de groep aan hoe de ruimte gebruikt gaat worden en maakt afspraken met de cursisten over hoe de les veilig plaats gaat vinden. 

Voor de horeca bij de locaties waar onze culturele avonden plaatsvinden gelden de landelijke regels voor horecagelegenheden. Dat betekent dat gevraagd kan worden naar het coronatoegangsbewijs, behalve op een terras of bij afhalen.

De Alliance Française Breda rekent in het algemeen op een verantwoordelijke opstelling van al haar cursisten en bezoekers om de risico’s van corona gezamenlijk zoveel mogelijk te reduceren.

Laten we ons samen maximaal inspannen voor een veilige lesomgeving, zo blijven we gezond.

Het Bestuur van de AF Breda