Inschrijfformulier cursus

  Achternaam

  Voorletter(s)

  Roepnaam

  Geslacht

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon vast

  Telefoon mobiel

  E-mail

  Geboortedatum

  Eerdere opleiding Frans

  Eerdere cursus bij de Alliance Française

  Geeft zich op voor de cursus:

  Cursusjaar

  Cursusgeld

  Datum

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Ik geef hierbij toestemming dat mijn gegevens gebruikt mogen worden voor het doel waarom ik me inschrijf. Hiermee accepteer ik de privacy voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Tevens ga ik akkoord met de deelnemersvoorwaarden cursussen.
  akkoord

  U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding op uw email-adres. Deze kan eventueel in uw spambox terechtkomen. Verifieert u dat graag.