Hoe kunt u ons bereiken?

Secretariaat Alliance Française de Walcheren

De heer Rob Kouwenhoven 

Postadres:

Reigersberg 29

4363 BN Aagtekerke

Tel. 06 28549744

E-mail: secr.walcheren@afpb.nl

Alle betalingen

IBAN: NL 33 INGB 0005 5769 26 t.n.v. Alliance Française des Pays-Bas Afdeling Walcheren

KvK: 40309526

Kosten lidmaatschap per jaar:
€ 30,00 enkellid/ € 40,00 echtpaarlid

Comité – Het bestuur

Paul van Niftrik
Voorzitter

 

Rob Kouwenhoven
Secretaris en Directeur des Cours

e-mail:
secr.walcheren@afpb.nl

Louis Calon
Penningmeester

e-mail:
tres.walcheren@afpb.nl