Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy reglement Alliance Française Walcheren

Algemeen

De Vereniging Alliance Française Afdeling Walcheren gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens

Doel:

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik:

De Alliance Française afdeling Walcheren gebruikt  deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de afdeling en voor communicatie van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.

Rechten:

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: secr.walcheren@afpb.nl.

Klachten:

Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels kunt u zich richten tot Rob Kouwenhoven (secr.walcheren@afpb.nl), de Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mails:

Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen stuur dan een email naar secr.walcheren@afpb.nl.

Cookies:

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.

De Vereniging Alliance Française de Walcheren vindt het belangrijk om de privacy van haar leden, docenten, cursisten en geïnteresseerden te beschermen. De vereniging handelt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.