Kwaliteithandvest Alliance Française

De Alliances Françaises van Nederland vormen een nationaal netwerk (de AFPB) met een cursusaanbod dat de specifieke kenmerken van Nederland en het Nederlandse publiek als uitgangspunt heeft. 

Het cursusaanbod is gebaseerd is op het Europese referentiekader voor de talen (ERK). 

De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en beschikken meestal over een Master FLE (Français Langue Etrangère), of gelijkwaardig, speciaal toegesneden op het lesgeven aan niet Franstaligen. Door middel van na- en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.

Er is een breed cursusaanbod (van niveau A1 tot C1) dat aansluit bij de behoeften van de cursisten. Dit cursusaanbod wordt regelmatig vernieuwd. 

Wij bieden een vrijblijvende persoonlijke niveaubepaling. 

De gebruikte methoden zijn communicatief en actief, en meestal volledig Franstalig. Zij gaan uit van het Europees referentiekader.

Cursisten hebben de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de erkende diploma’s Frans als vreemde taal (DELF).

ERK-Cursusniveaus