Winkel

Inschrijven graag uiterlijk 3 werkdagen vòòr de start van een cursus of workshop!


Algemene cursussen


Overige cursussen


Evenementen

Bent u in het bezit vaneen geldige Carte Nationale dan zijn deze evenementen gratis toegankelijk en is aanmelden via e-mail (met de code op de kaart) voldoende! 

Si vous êtes en possession d’une Carte Nationale valide, ces événements sont gratuits et inscription par courriel (avec le numéro de la carte) est suffisant!


Lidmaatschap / reis / overig