Verklaring niveaus taalvaardigheid conform ERK
Niveaus Codes Verklaring
ERK-A1 A1 Zeer eenvoudige communicatie
Beginners I A1.1 Beginners zonder enige kennis van de taal
Beginners II A1.2 Circa 2 jaar schoolfrans
ERK-A2 A2 Eenvoudige communicatie
Beginners III A2.1 Circa 3 jaar schoolfrans
Beginners IV A2.2 Circa 3 à 4 jaar Frans met redelijk parate kennis
ERK-B1 B1 Standaard eenvoudige communicatie
Gevorderden I B1.1 Circa 4 à 5 jaar schoolfrans
Gevorderden II B1.1 Gevorderden met eindexamen Frans Havo/Vwo
ERK-B2 B2 Normale communicatie
Gevorderden III B2.1 Voldoende kennis en een goede spreekvaardigheid
Gevorderden IV B2.2 Verbetering van de taalvaardigheden
Gevorderden V B2.3 Verdieping en verrijking van de taalvaardigheden
De niveaus van de cursussen van de Alliance Française zijn gebaseerd op het gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen: het ERK. Dit kader is een richtlijn, die is vastgesteld door de Raad van Europa om de vorderingen van leerlingen en studenten te beschrijven.
2020-12-15 11:57