Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsvoorwaarden cursussen

U wordt cursist door u op te geven via het desbetreffende inschrijvingsformulier op onze website of U kunt ook het formulier hieronder invullen.

Deelname Cursussen

Zij die zich bij vóórinschrijving hebben aangemeld, hoeven niet opnieuw een formulier in te sturen.

Het cursusgeld dient vóór 10 oktober 2022 overgemaakt te worden op

IBAN-bankrekeningnr: NL 55 RABO 0128 8874 27 tnv Alliance Française Twente.

Pas na betaling is men daadwerkelijk ingeschreven, heeft men toegang tot de cursus en ontvangt men de ‘Carte Nationale’.

Er wordt geen restitutie van het lesgeld verleend, behalve wanneer een cursus geannuleerd wordt vanwege onvoldoende inschrijvingen. Tenzij anders vermeld heeft een cursus doorgang bij ten minste 8 cursisten.

Afmelding voor een cursus dient altijd schriftelijk bij de cursuscoördinator te geschieden. Men kan zich tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus afmelden, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Bij afmelding in de week vóór aanvang van de cursus wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bent u geen cursist meer dan raden wij u aan om lid te worden waardoor u van de voordelen van de ‘Carte Nationale’ kunt blijven profiteren. Zo kunt u op plezierige wijze in contact blijven met de Franse taal en cultuur en uw verworven kennis op peil houden.

 

Inschrijfformulier Twente Cursusjaar 2022-2023

  Uw Voorletters en Roepnaam (verplicht)

  Uw achternaam (verplicht)

  Uw Straat en huisnummer (verplicht)

  Uw Postcode en Woonplaats (verplicht)

  Uw Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

  Uw E-mail adres

  Eerder gevolgde cursus(sen):

  Wenst zich in te schrijven voor de cursus:

  Cursusdag:

  Abonnement En-Route :

  Ik geef de Alliance Française toestemming mijn gegevens over te nemen in de cursistenadministratie om mijn inschrijving compleet te maken en mij volgend jaar te informeren over de vervolgcursus.

  Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.
  Bij voorinschrijving door cursisten van het afgelopen cursusjaar tot 1 juni wordt €15,-- op de
  cursusprijs in mindering gebracht (met uitzondering van de Saisonniersgroep).
  De cursuskosten worden bekend gemaakt in de brochure van de Alliance Française Twente en via de website www.alliance-franciase.nl/twente

  U ontvangt een week voor aanvang van de cursus de definitieve bevestiging en de titels van de boeken.

  Betalingswijze:

  U dient zelf voor de betaling van het cursusgeld zorg te dragen.
  IBAN-bankrekeningnr: NL 55 RABO 0128 8874 27 tnv Alliance Française Twente.

  Uw bericht

  Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.