Cursussen

Cursussen Alliance Française Twente

De Alliance Française Twente biedt een cursusprogramma aan voor alle niveaus, van beginners tot vergevorderden. Voor elk niveau ligt het accent op de verwerving van communicatieve vaardigheden in de Franse taal. Onze ervaren docenten hebben zich bijzonder verdiept in nieuwe actuele lesmethoden die aansluiten bij de richtlijnen van de Raad van Europa inzake de kwaliteitsverbetering van het talenonderwijs. 
Ieder cursusjaar kan beschouwd worden als een op zichzelf staande cursus. Doorstroming naar het volgende niveau is daarbij goed mogelijk want elk niveau sluit aan op het voorafgaande. In overleg met de docent wordt bepaald of u, als cursist, het gewenste taalniveau heeft bereikt om in het volgende jaar geplaatst te worden.

Niveaus

De Alliance Française Twente maakt gebruik van het Europees ReferentieKader (ERK)  om het niveau van de cursussen aan te geven. Deze Europees erkende niveau-indeling geldt voor alle talen. Zo worden bv. voor de niveaus A1, A2, B1 of B2 die wij hanteren dezelfde kennis en vaardigheden vereist als bij Engels of Duits.

Instaptoets bij inschrijving

Om het voor u juiste niveau te bepalen, hanteren wij een instaptoets die u kunt afleggen na afspraak met de cursuscoördinator.

PRACTISCHE INFORMATIE

De cursussen worden gegeven in:

Buurtcentrum ‘t Lansink
Twijnstraat 6-8
7553 BS Hengelo