Cultureelprogramma 2021 - 2022

400 jaar Jean de La Fontaine 1621-1695

Vendredi 24 septembre 2021

19.30 heures   Kulturhus ‘De Bijenkorf’, Borne

Feestelijke prijsuitreiking fabelschrijfwedstrijd

Voor actuele informatie zie de Invitation van deze maand

Op 8 juli 1621 wordt Jean de La Fontaine geboren in Château-Thierry, regio Champagne als zoon van een opperhoutvester. Na zijn middelbare school gaat hij naar Parijs en verblijft bij monniken. Het religieuze leven is niets voor hem, zijn rechtenstudie rondt hij wel af maar als advocaat heeft hij weinig succes. Lange tijd verdient hij de kost in dienst van zijn vader en schrijft ondertussen toneelstukken en gedichten die niet heel goed ontvangen worden.

Jean volgt zijn vader op als opperhoutvester maar na zes jaar (1658) gaat hij naar Parijs om les te geven aan Le Dauphin, de Franse Kroonprins.

In 1663 trekt hij zich terug in de Limousin waar hij ook zijn fabels begint te schrijven. Die verschijnen voor het eerst in 1668 en vinden meteen een goed onthaal bij het publiek. Hij blijft ze schrijven, in totaal 240, tot een jaar voor zijn dood in 1695 in Parijs. De fabels van La Fontaine behoren ook nu nog tot de parels van de Franse literatuur.

Wat is een fabel?

Een fabel is een kort moraliserend verhaal, een levensles. In een fabel komen meestal sprekende dieren als handelende personen voor. Voorwerpen of zelfs planten kunnen ook als karakter gebruikt worden. Al vanaf de Middeleeuwen zijn er fabels die het doen en laten van bepaalde personen aan de kaak te stellen. Het is een veilige manier om kritiek te uiten, want niemand kan bewijzen dat je hem of haar bedoelt. De eerste fabel die Jean de La Fontaine schreef was:

De krekel en de mier

 

Jeudi 18 novembre 2021, 

19.30 heures Assemblée Générale voor leden en cursisten van de Alliance Française Twente

20.00 heures Lezing over ‘La Pâtisserie Française

Berflo theater,                                                        Apolloplein 1,                                                                      7552 VG Hengelo

 

La pâtisserie Française dans toute sa splendeur    par Violaine Fournier.

La pâtisserie française n’a jamais été aussi dégustée qu’aujourd’hui: tous les grands chefs se battent pour offrir dans leurs établissements de renom les mets sucrés les plus raffinés. Pendant cette conférence Violaine nous montre plusieurs vidéos courtes. Elle vient aussi avec divers outils de pâtisserie pour faire deviner aux participants leur utilité et leurs noms en français. Le tout se veut informatif (historique, un peu technique, artistique) mais aussi ludique, interactif et humoriste. Avec une petite dégustation à la fin.

Nooit eerder heeft men zo gesmuld van het Franse gebak als heden ten dage : alle beroemde chef-koks strijden om de meest verfijnde zoete gerechten aan te bieden in hun gerenommeerde etablissementen. Tijdens deze lezing toont Violaine enkele korte video’s en komt met keukengerei speciaal voor gebak. Ze laat ons raden waarvoor het dient en wat het Franse woord ervoor is. De lezing is informatief (historisch, een beetje technisch, artistiek) maar ook ludiek, interactief en humoristisch. Na afloop een kleine proeverij. Lezing in het Frans.

Voor actuele informatie zie de Invitation van deze maand

Samedi 11 décembre 2021

12.00 – 15.00 heures 

De Houtmaat
Houtmaatweg 9,                                                           
7556 PC Hengelo

 

Déjeuner musical  avec  Le beau Serge  par Frédéric Dorfmann.

A cause du Covid-19 nous avons dû annuler malheureusement notre soirée en avril dernier.

Mais au cours de notre déjeuner de Noël, Frédéric Dorfmann va nous parler de la vie bouleversante de Serge Reggiani, un des plus grands interprètes de la chanson française.

Vorig seizoen konden we helaas vanwege Covid-19 dit programma niet door laten gaan, maar nu hopen we op een interessante, muzikale middag. Tijdens onze Kerstlunch zal Frédéric Dorfmann ons vertellen over het leven van Serge Reggiani, een van de grootste vertolkers van het Franse chanson.

Voor actuele informatie zie de Invitation van deze maand

Mardi 11 janvier 2022

20.00 heures

Bibliothèque Hengelo
Beursstraat 34,                                                             
7551 HV Hengelo

 

Soirée Surprise.

Comme chaque année nous organisons une soirée avec un invité dont l’identité et le sujet de sa conférence vous seront  révélés plus tard. Lisez bien notre Invitation de décembre.

Zoals ieder jaar organiseren wij samen met de bibliotheek Hengelo een Nederlandstalige lezing met een Frans tintje. Onderwerp en spreker blijven nog even een verrassing. U leest meer hierover in de Invitation van december.

Voor actuele informatie zie de Invitation van deze maand

Mercredi 9 février 2022

19.30 heures

Berflo theater
Apolloplein 1                                                                7552 VG Hengelo

 

Soirée Cinéma avec Denis Mandon.

Aprés tant d’années et le grand succès de ses soirées, Denis Mandon vient une nouvelle fois  nous présenter un film français tout récent. Avant la pause,  préparation au vocabulaire du film avec des exercices variés. Après la pause, visionnage du film avec sous-titre français.

Een avond genieten van een Franse film. Al jaren is het een plezier om met Denis Mandon een door hem geselecteerde Franse film te bekijken met vooraf uitleg van de moeilijke en soms nieuwe  onbekende woorden

Voor actuele informatie zie de Invitation van deze maand

Lundi 14 mars 2022

19.30 heures

Kulturhus
Marktstraat 23                                                             
7622 CP Borne

 

Les 100 pas avec Sylvain Lelarge.

Tout comme Frédéric Dorfmann, Sylvain Lelarge n’a pas pu venir en mars dernier.

Mais nous avons le plaisir de le recevoir en mars 2021. Il va nous apprendre en une seule soirée énormément de français au moyen d’un quiz. Interaction maximum et rire garanti avec ce jeu très convivial!

Het optreden van Sylvain Lelarge kon in maart vorig jaar  helaas vanwege de lockdown niet doorgaan. Maar we verheugen ons op zijn komst in maart 2021. Hij gaat ons op één avond heel veel Frans leren door middel van zijn quiz:” les cent pas”, op een vrolijke en interactieve manier.

Voor actuele informatie zie de Invitation van deze maand

 

Jeudi 14 avril 2022

18.00 heures

De Houtmaat
Houtmaatweg 9  

7556 PC Hengelo

Soirée  de clôture:

Dîner de fête à l’occasion du 110ème anniversaire de l’ Alliance Française Twente

Feestelijk diner ter ere van het 110 jaar bestaan van de Alliance Française Twente

 

Voor actuele informatie zie de Invitation van deze maand