Aanmelden lid

Contributie 2023 - 2024

Gelieve uw lidmaatschapsgeld over te maken op de IBAN NL66 ABNA 0451 70 20 85 t.n.v. de Alliance Française Roermond. Er vindt géén incasso plaats. 

Neem contact op met het secretariaat bij vragen over het lidmaatschap.