Aanmelden lid

Contributie 2020 - 2021

Gelieve uw lidmaatschapsgeld over te maken op de IBAN NL66 ABNA 0451 70 20 85 t.n.v. de Alliance Française Roermond.

Neem contact op met het secretariaat bij vragen over het lidmaatschap.

 
 
 

Inschrijfformulier lidmaatschap

  Ik kies voor: een persoonfamiliehuisgenoot cursist

   

   

  Voorletters en roepnaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres

   

   

  Hoe bent u in contact gekomen met de Alliance Française Roermond?

  Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.