Aanmelden cursist

Inschrijfformulier cursist

  Voorletters en roepnaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres

  IBAN Nummer

  Ten name van

  Eerder gevolgde cursus(sen):

  Wenst zich in te schrijven voor de cursus:

  Hoe bent u in contact gekomen met de Alliance Française Roermond? Eventueel kunt u in hetzelfde bericht vragen en/of opmerkingen kwijt.

  Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.

  Gelieve uw cursusgeld over te maken op IBAN NL66 ABNA 0451 70 20 85 t.n.v. de Alliance Française Roermond. Er vindt géén incasso plaats. 

  Neem contact op met de cursusleiding bij vragen over de cursussen:

   Mw. Margot van Hoef

  Tel: 06 – 22 28 77 28
  E-mail: cursus.roermond@afpb.nl
  Telefonisch bereikbaar op werkdagen in de ochtend

   
   

  Het volledige cursusgeld dient z.s.m. na inschrijving, maar uiterlijk 22 september 2023 te zijn voldaan. Bij een niet tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen. 

  De Alliance Française Roermond gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (zie onder Bienvenue-welkom: Privacy)