Lid worden van de Alliance Française Roermond

Lidmaatschap Alliance Française Roermond

Iedereen kan lid worden van de Alliance Française. Het lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van de culturele activiteiten zowel bij de eigen Alliance als bij de andere afdelingen, zelfs in het buitenland, op vertoon van de lidmaatschapskaart (Carte nationale), die u na betaling ontvangt. Voor bijzondere activiteiten geldt een speciaal tarief. Voor elke activiteit krijgt u per mail een uitnodiging.

Contributie lidmaatschap 2021 - 2022

Lidmaatschapvoordelen

Met uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale):

Inschrijfformulier  Ik kies voor: een persoonfamiliehuisgenoot cursist

   
   
  Voorletters en roepnaam (verplicht)
  Achternaam (verplicht)
  Straat en huisnummer (verplicht)
  Postcode en woonplaats (verplicht)
  Telefoonnummer (verplicht)
  E-mailadres
     
  Hoe bent u in contact gekomen met de Alliance Française Roermond?

  Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.

  Gelieve uw lidmaatschapsgeld over te maken op de IBAN NL66 ABNA 0451 70 20 85 t.n.v. de Alliance Française Roermond.

  Neem contact op met het secretariaat bij vragen over het lidmaatschap:

  Piet Hein de Boer
  T: 0475 – 31 91 40
  E: roermond@afpb.nl