Informatie niveaus A1.1 tot en met B2.2

Indien u nog geen cursist bent, vragen wij u een schriftelijke en mondelinge niveautest af te leggen.
De schriftelijke test kunt u online maken: Doe de gratis niveautest!
Voor het mondelinge gedeelte kunt u een afspraak maken met de cursuscoördinatrice Tilburg:
Maartje van Griensven – 06 42 00 00 28 – cursus.tilbourg@afpb.nl

De lessen op locatie in Tilburg vinden plaats op maandag- en woensdagavond.

Eerste les : maandag 27 september

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les.

Inschrijven en betalen

De cursussen worden gegeven in Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194, Tilburg