Informatie niveaus A1.1 tot en met B2.2

Indien u nog geen cursist bent, vragen wij u een schriftelijke en mondelinge niveautest af te leggen. U kunt hiervoor een afspraak maken tijdens de online open dagen (12 tot en met 18 september) door contact op te nemen met de cursuscoördinatrice Tilburg: Maartje van Griensven – 06 42 00 00 28 – cursus.tilbourg@afpb.nl

De lessen op locatie in Tilburg vinden plaats op maandag- en woensdagavond.

Eerste les : maandag 26 september

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les.

Inschrijven en betalen

De cursussen worden gegeven in Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194, Tilburg