Niet-franstalige kinder - Kindercursussen "Le petit Tour"

Kindercursussen – Spelenderwijze Frans leren in de basisschool

 
petit_tour (64K)
De Alliance Française biedt basis­scholen de mogelijk­heid om leer­lingen uit groep 7 en 8 ken­nis te laten maken met de Franse taal. Voorop staat daar­bij het ple­zier in het leren van de taal. Er wordt gewerkt met een spe­ciaal door de Alliance Française ont­worpen methode “Le Petit Tour” waar­mee een soort Tour de France wordt gemaakt met ver­schil­lende ludieke activi­teiten.
Er komen ook enkele prak­tische thema’s aan bod, zoals b.v. “kennis maken”, “boodschappen doen”, hetgeen van pas kan komen bij een vakantie in Frankrijk
 
 
 
 
 
Resumé van de leermethode:                                                poes-21645
  • spreken, luisteren, rappen, muziek maken en andere activiteiten 
  • de lessen worden in het Frans gegeven
  • leuk communiceren
  • speciale methode “Le petit tour”
  • kennismaken met Frankrijk
 
Voorwaarden :
  • Cursusduur: 10 lessen van 1 uur
  • Lesperiode: onder schooltijd of na schooltijd
  • Cursusplaatsen: basisscholen in en rond Eindhoven
  • Cursusgeld: € 90,- per kind
  • Het lesmateriaal “Petit Tour”bedraagt € 10,- per leerling.

 

Contact : Sophie Héry Tel.: 06 83 21 47 77  cursus.eindhoven@afpb.nl
Inschrijven en betalen

Gefeliciteerd kinderen!

 
Pour les petits francophones (4 – 11 ans) contactez Les Francofilous
Voor franstalige kinderen kunt u contact opnemen met Les Francofilous