Wat is de Alliance Francaise?

Geschiedenis van Alliance Française

In Parijs werd in 1883 de Alliance Française opgericht door Paul Cambon en Pierre Foncin. Bekende geleerden en schrijvers, zoals Louis Pasteur en Jules Verne, werden lid van deze vereniging. De Alliance had als doelstelling het verbreiden van de France taal en cultuur en organiseerde conferenties en lezingen. 

In navolging van dit Parijse initiatief werden over de hele wereld afdelingen van de Alliance Française gesticht en nu vertegenwoordigt de Alliance Française een wereldwijd, cultureel netwerk met maar liefst meer dan 830 vestigingen in 132 landen.

De Alliance Française in Nederland

De eerste Alliance Française Pays-Bas werd in 1888 opgericht door Prof. Dr. Van Hamel. Deze voormalige Waalse predikant had in Parijs gestudeerd en bezette de eerste leerstoel Romaanse filosofie in Groningen.

Nu ruim 130 jaar later telt de Alliance Française Pays-Bas 34 afdelingen. In Nederland nemen jaarlijks 10.000 mensen deel aan de culturele activiteiten van de Alliance Française en onderwijzen 200 docenten aan 7.000 cursisten de Franse taal.

De Alliance Française Eindhoven

De afdeling Eindhoven is opgericht  in 1927 en telt bijna 230 cursisten en leden.

Na de eerste wereldoorlog en met de opkomst van de Eindhovense industrie werd in 1927 de Eindhovense afdeling van de Alliance Française opgericht.

In eerste instantie richtte de Alliance Française Eindhoven zich op het verzorgen van conferenties, lezingen en culturele avonden voor de Frans-sprekende bovenlaag van de bevolking.

Toen later het Franse taal onderwijs op de scholen afnam ging de Alliance Française ook cursussen in de Franse taal aanbieden.

Al bijna 100 jaar organiseert de Alliance Française Eindhoven maandelijks Franse culturele avonden en conferenties en heeft zij een ruim aanbod van lessen in de Franse taal, voor elke leeftijd en op elk niveau.