Eindexamen training

Alliance Française heeft verscheidene docenten die uw zoon /dochter kunnen helpen met de voorbereiding van het eindexamen Frans. Dit kan zowel met een intensieve methode van een aantal uren per dag een paar maal per week (mondeling) als met een traditioneel ondersteunende methode van een les per week.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze cursus-coördinator:

Sophie Hery
cursus.eindhoven@afpb.nl