COVID-19 Protocole

  • Blijf bij klachten thuis en laat uw testen.
  • Maximaal 9 pers + 1 docent per lokaal.
  • Houd 1.5 meter afstand (2 armlengtes) van andere.
  • Was uw handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.