Cursusoverzicht

Welke cursus moet ik kiezen?

Wilt u graag een cursus Frans gaan volgen, maar heeft u geen idee welk niveau u nu heeft? Wij bieden een gratis instaptest aan. De test bestaat uit diverse vragen die het niveau bepalen. De Alliance Francaise in Ede-Wageningen biedt verschillende cursussen aan op meerdere niveaus. 

 De lange avondcursussen starten in de week van 2 October 2023.

1. Lange avondcursus

De onderbouw:

In de eerste jaren gaat het er om praktische taalvaardigheden aan te leren die de cursist in staat stellen zich te redden tijdens een verblijf in Frankrijk. Vanaf het begin wordt veel aandacht besteed aan eenvoudige conversatie in het Frans en aan luistervaardigheid. De lessen worden gegeven door Nederlandstalige docenten.

In niveau A1.1 worden de cursisten geplaatst die nauwelijks of geen kennis van de Franse taal hebben.

In niveau A1.2 worden de cursisten geplaatst die niveau A1.1 hebben gevolgd en zij die reeds enige kennis van het Frans hebben, bijvoorbeeld vroeger één of twee jaar Frans gehad en een korte zin in eenvoudig Frans kunnen zeggen.

In niveau A2.1 worden cursisten geplaatst die niveau A1-2 hebben gevolgd of die vroeger 3 à 4 jaar Frans hebben gehad en zich redelijk kunnen redden in dagelijkse situaties. 

In niveau A2.2 worden cursisten geplaatst die niveau A2-1 hebben gevolgd of die vroeger al 4 à 5 jaar Frans hebben gehad en die al een kort verhaal kunnen vertellen. Hier wordt de kennis van de Franse taal uitgebreid voor wat betreft de woordkennis en de grammatica.

De bovenbouw:

In niveau B1-1 wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding en versteviging van de kennis. De gewone conversatie wordt verbeterd door elke les te spreken over actuele zaken. Met behulp van het lesboek en het daarbij behorende oefenboek wordt de grammaticale kennis uitgebreid.

In niveau B1-2 worden cursisten geplaatst die niveau B1-1 hebben gevolgd. Dit is voor de gevorderden die hun Frans willen perfectioneren. De woordkennis wordt uitgebreid en de spreekvaardigheid wordt getraind. De grammatica komt ook hier weer aan bod met mondelinge en schriftelijke oefeningen.

In niveau B2 is een conversatiecursus voor vergevorderden, waar tevens aandacht is voor de grammatica. U hebt minimaal 6 jaar Frans gehad.

Tussenniveaus: Tussenniveau groepen voor onderbouwen en/of bovenbouw kunnen worden gevormd als hier vraag naar is.

2. Frans voor op vakantie

Vanaf april 2024, 8 lessen van 90 minuten, voor niveau halve beginners. Aanmelden bij de cursuscoordinatrice vanaf Januari 2024.

3-CCD : Cours de conversation et débats A en B (in de ochtend)

Conversatiecursus voor vergevorderden, waar tevens aandacht is voor de grammatica. U hebt minimaal 6 jaar Frans gehad.

4. Atelier lecture

Atelier lecture: , 5 lessen van 1¼ uur, 1 les ongeveer om de 6 weken. Vanaf niveau B1 :
Conversatie over een boek. 

5. Cursus voor bedrijven: Op aanvraag