Cursusoverzicht

Welke cursus moet ik kiezen?

Wilt u graag een cursus Frans gaan volgen, maar heeft u geen idee welk niveau u nu heeft? Wij bieden een gratis instaptest aan. De test bestaat uit diverse vragen die het niveau bepalen. De Alliance Francaise in Ede-Wageningen biedt verschillende cursussen aan op meerdere niveaus. 

NIeuw Frans voor op vakantie on-line:

Dit jaar bieden wij voor onze “Vakantiecursus” 6 online lessen van anderhalf uur op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Vanaf 27 april t/m 1 juni 2021. Niveau: A1/A2

Info en inschrijving: cursus.edewageningen@afpb.nl

De onderbouw:

In de eerste jaren gaat het er om praktische taalvaardigheden aan te leren die de cursist in staat stellen zich te redden tijdens een verblijf in Frankrijk. Vanaf het begin wordt veel aandacht besteed aan eenvoudige conversatie in het Frans en aan luistervaardigheid. De lessen worden gegeven door Nederlandstalige docenten.

In niveau 1 (A1.1) worden de cursisten geplaatst die nauwelijks of geen kennis van de Franse taal hebben.

In niveau 2 (A1.2 worden de cursisten geplaatst die niveau 1 hebben gevolgd en zij die reeds enige kennis van het Frans hebben, bijvoorbeeld vroeger één of twee jaar Frans gehad en een korte zin in eenvoudig Frans kunnen zeggen.

In niveau 3 (A2.1) worden cursisten geplaatst die niveau 2 hebben gevolgd. U hebt vroeger 3 à 4 jaar Frans gehad en u kunt u redelijk redden in dagelijkse situaties. Verschillende tijden komen aan bod.

Tussenniveau 3a (A2.1) Om de overgang van onder- naar bovenbouw soepeler te laten verlopen, wordt er dit jaar een herhalings- en verdiepingscursus aangeboden. Deze cursus is bedoeld voor hen die de onderbouw doorlopen hebben en voor nieuwe instromers die hun basiskennis willen opfrissen.

De bovenbouw:

In de volgende jaren kunnen de cursisten hun kennis uitbreiden en perfectioneren. Hier krijgt u, indien mogelijk, les van Franstalige docenten. De voertaal is Frans.

In niveau 4 (A2.2) wordt de kennis van de Franse taal uitgebreid voor wat betreft de woordkennis en de grammatica. U kunt een kort verhaal vertellen en hebt vroeger vier à vijf jaar Frans gehad.

In niveau 5 (B1.1) wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding en versteviging van de kennis. De gewone conversatie wordt verbeterd door elke les te spreken over actuele zaken. Met behulp van het lesboek en het daarbij behorende oefenboek wordt de grammaticale kennis uitgebreid. De verleden tijden, de subjonctif en conditionnel komen aan bod.  

Niveau 6a (B1/B2) om de overgang van bovenbouw naar conversatielessen soepel te laten verlopen, is er een verdiepingscursus. Deze cursus is bedoeld voor hen die de onder- en bovenbouw hebben doorlopen en voor nieuwe instromers die hun kennis willen opfrissen. Kennis op B1/B2-niveau wordt herhaald en is er veel ruimte voor conversatie.

Niveau 6 (B1.2) is voor de gevorderden die hun Frans willen perfectioneren. Hier wordt gewerkt met lesboek en oefenboek en eventueel teksten met actuele thema’s uit kranten of van het Internet. Door middel van vragen wordt getoetst of de tekst begrepen is. De woordkennis wordt uitgebreid. Door middel van rollenspellen wordt de spreekvaardigheid getraind. De grammatica komt ook hier weer aan bod met mondelinge en schriftelijke oefeningen.

Niveau 7 (B2) is een conversatiecursus voor vergevorderden, waarin tevens aandacht is voor grammatica. Er wordt gebruik gemaakt van een lesboek.

Cours de conversation et débats  (B2) Deze cursus is

bedoeld voor vergevorderden. U hebt minimaal 6 jaar Frans gehad.

Frans voor op vakantie:

Dit jaar bieden wij voor onze “Vakantiecursus” 6 online lessen van anderhalf uur op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Vanaf 27 april tot/m 1 juni 2021. Niveau: A1/A2

Info en inschrijving: cursus.edewageningen@afpb.nl