Cursusoverzicht

Welke cursus moet ik kiezen?

Wilt u graag een cursus Frans gaan volgen, maar heeft u geen idee welk niveau u nu heeft? Wij bieden een gratis instaptest aan. De test bestaat uit diverse vragen die het niveau bepalen. De Alliance Francaise in Ede-Wageningen biedt verschillende cursussen aan op meerdere niveaus. 

1. Lange avondcursus

De onderbouw:

In de eerste jaren gaat het er om praktische taalvaardigheden aan te leren die de cursist in staat stellen zich te redden tijdens een verblijf in Frankrijk. Vanaf het begin wordt veel aandacht besteed aan eenvoudige conversatie in het Frans en aan luistervaardigheid. De lessen worden gegeven door Nederlandstalige docenten.

In niveau A1.1 worden de cursisten geplaatst die nauwelijks of geen kennis van de Franse taal hebben.

In niveau A1.2 worden de cursisten geplaatst die niveau A1.1 hebben gevolgd en zij die reeds enige kennis van het Frans hebben, bijvoorbeeld vroeger één of twee jaar Frans gehad en een korte zin in eenvoudig Frans kunnen zeggen.

In niveau A2.1 worden cursisten geplaatst die niveau A1-2 hebben gevolgd of die vroeger 3 à 4 jaar Frans hebben gehad en zich redelijk kunnen redden in dagelijkse situaties. Verschillende tijden komen aan bod.

In niveau A2.2 worden cursisten geplaatst die niveau A2-1 hebben gevolgd of die vroeger al 4 à 5 jaar Frans hebben gehad en die al een kort verhaal kunnen vertellen. Hier wordt de kennis van de Franse taal uitgebreid voor wat betreft de woordkennis en de grammatica.

De bovenbouw:

In niveau B1-1 wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding en versteviging van de kennis. De gewone conversatie wordt verbeterd door elke les te spreken over actuele zaken. Met behulp van het lesboek en het daarbij behorende oefenboek wordt de grammaticale kennis uitgebreid. De verleden tijden, de subjonctif en conditionnel komen aan bod.

In niveau B1-2 worden cursisten geplaatst die niveau B1-1 hebben gevolgd. Dit is voor de gevorderden die hun Frans willen perfectioneren. De woordkennis wordt uitgebreid en de spreekvaardigheid wordt getraind. De grammatica komt ook hier weer aan bod met mondelinge en schriftelijke oefeningen.

In niveau B2-1 worden cursisten geplaatst die niveau B1-2 hebben gevolgd. Dit is een verdiepingscursus om de stap van bovenbouw naar conversatielessen soepel te laten verlopen. Kennis op B1-niveau wordt herhaald en er is veel ruimte voor conversatie. Dit is bedoeld voor vergevorderden die minimaal 6 jaar Frans hebben gehad.

In niveau B2-2 is een conversatiecursus voor vergevorderden, waar tevens aandacht is voor de grammatica. U hebt minimaal 6 jaar Frans gehad.

Tussenniveaus: Tussenniveau groepen voor onderbouwen en/of bovenbouw kunnen worden gevormd als hier vraag naar is.

2. Frans voor op vakantie

Eind maart starten wij een online ‘Vakantiecursus’ van 8 x 1½ uur voor diegenen die Frans willen leren (beginners) of hun Frans willen ophalen (half gevorderden) omdat ze in de vakantie naar een Franstalig land gaan. Info en inschrijving: cursus.edewageningen@afpb.nl
Kosten: € 96,00   Studiemateriaal: via docent.

3-CCD : Cours de conversation et débats A en B (in de ochtend)

Conversatiecursus voor vergevorderden, waar tevens aandacht is voor de grammatica. U hebt minimaal 6 jaar Frans gehad.