Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

De Vereniging Alliance Française Ede-Wageningen (AFEW) gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Opslag gegevens

Wanneer u deze site bezoekt en u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u gegevens nodig. De AFEW slaat deze gegevens op en gebruikt deze uitsluitend ten behoeve van de AFEW en stelt alles in het werk om de opgeslagen gegevens te beschermen.

 

Cookies

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.

 

Verwijderen persoonsgegevens

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: cursus.edewageningen@afpb.nl