Voorwaarden voor inschrijving

  • Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met het totaal te betalen bedrag en verbindt men zich altijd voor de gehele cursus.
  • Uw inschrijving is definitief na het afgeven van de eenmalige machtiging.
  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats, als de Alliance Française Ede-Wageningen genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant-cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
  • Indien u voortijdig stopt met de cursus wordt cursusgeld niet gerestitueerd.
  • Een cursus gaat pas door, als een minimum aantal inschrijvingen is ontvangen. Als al is betaald wordt het betaalde lesgeld meteen gerestitueerd.
  • Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.
  • Tijdens de schoolvakanties worden doorgaans geen lessen gegeven.
  • Bij ziekte van een docent wordt in beginsel voor vervanging gezorgd. Als dat niet mogelijk is, krijgt de cursist per e-mail of telefonisch bericht, dat de les niet door kan gaan.
  • De cursuscoördinatie heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesroorster, docenten of cursuslocaties.
  • De Alliance Française Ede-Wageningen is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van persoonlijke bezittingen.