Inschrijven voor een cursus

Als u binnen enkele minuten na het verzenden van dit formulier geen bevestigingsmail hebt ontvangen verifiëer dan uw email adres.

Als uw emailadres correct was ingevoerd neem dan s.v.p. contact op met de coordinatrice des cours.

Inschrijfformulier voor een cursus

  Uw Voorletters en Roepnaam (verplicht)

  Uw achternaam (verplicht)

  Uw Straat en huisnummer (verplicht)

  Uw Postcode en Woonplaats (verplicht)

  Uw Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

  Uw E-mail adres

  Uw geboortejaar

  IBANNUMMER

  Ten name van

  Eerder gevolgde cursus(sen):

  Wenst zich in te schrijven voor de cursus:

  Betalingswijze:
  Betaling "Automatische incasso in één termijn"

  Ondergetekende machtigt de Alliance Française Ede Wageningen om van bovenvermelde bank- of girorekening het verschuldigde bedrag af te schrijven. Ondergetekende verbindt zich tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

  Hoe heeft u van de Alliance Française Ede-Wageningen gehoord?

  Uw bericht

  Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.