Europees referentiekader voor talen

Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder leiding van de Raad van Europa met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader beschrijft verschillende taalvaardigheden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze beschrijvingen hebben een universele geldigheid: niveau A2 bij Frans veronderstelt dus dezelfde vaardigheden als niveau A2 bij Duits of Engels.

Niveau-aanduiding conform het Europese referentiekader
voor Talen
Cadre Européen Commun de Référence 

       Er bestaan zes niveaus

 • A Basisgebruiker
  • A1 Doorbraak
  • A2 Tussenstap
 • B Onafhankelijke gebruiker
  • B1 Drempel
  • B2 Uitzicht
 • C Vaardige gebruiker
  • C1 Effectieve operationele vaardigheid
  • C2 Beheersing

   Op alle niveaus wordt geoefend met de volgende vier vaardigheden:
   Luistervaardigheid
   Leesvaardigheid
   Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (omdat de meeste cursisten vooral dit willen leren, besteden we hier relatief veel tijd aan)
   Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Hoe bepaalt u welk niveau bij u past?

Een eerste indicatie kan zijn hoe ver u op de middelbare school gekomen bent met Frans. Maar vaak is dat lang geleden. De instaptoets biedt dan uitkomst.
De instaptoets kunt u maken op de open avond in september. Komt dat niet uit, neem dan contact op, dan ontvangt u een link naar de online-toets.

Een bezoek aan de Open Avond is gratis en vrijblijvend. U maakt de toets. Wij kijken die meteen na. U bespreekt kort met één van de docenten want uw wensen zijn, als het kan in het Frans. Vervolgens hopen wij op uw inschrijving.