Nieuws

Vacatures bestuur AF Zoetermeer

Voor twee bestuursleden verloopt binnenkort de statutair vastgelegde bestuurstermijn. Voor beiden geldt, dat zij hun bestuursfunctie in de algemene ledenvergadering van november 2022 beëindigen. 

Om de continuïteit van AF Zoetermeer te waarborgen, is het noodzakelijk dat de toekomstige vacatures van secretaris en penningmeester worden ingevuld en een bestuurslid aantreedt dat zich inzet (samen met enkele enthousiaste leden) voor de invulling van de culturele activiteiten. 

Daarnaast dient een (nieuw) bestuurslid zich verantwoordelijk te stellen voor het regelen van de facilitaire zaken. 

Verder wijzen wij u op de al langer openstaande vacature van voorzitter.

Indien u zich aangetrokken voelt tot een van de bestuursfuncties en nader geïnformeerd wenst te worden over de precieze inhoud van de functies, kunt u contact opnemen met Jan van Rooijen (membre1.zoetermeer@afpb.nlvoor informatie over de vacature bestuurslid culturele zaken en bestuurslid facilitaire aangelegenheden.

Voor informatie over de vacatures secretaris en penningmeester kunt u zich richten tot Joop Diepenhorst (tres.zoetermeer@afpb.nl of 06 81720082).