Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy Statement
Alliance Française Zoetermeer
21 mei 2018

Algemeen
De Alliance Française Zoetermeer gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Opslag persoonsgegevens

Doel:
Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal
gegevens nodig.

Gebruik:
De Alliance Française Zoetermeer gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de
cursus- en/of ledenadministratie en voor communicatie van de nieuwsbrief (Entre Nous). Uw
persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn:
Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor
zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn
dan 2 jaar.

Rechten:
Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen
gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar Zoetermeer@AFPB.nl.

Klachten:
Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels kunt u zich richten tot de
Verwerkingsverantwoordelijke (het Secretariaat, zie contactinformatie op de internetsite van
Alliance Française Zoetermeer). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

E-mails:
Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen stuur dan een e-mail naar
Zoetermeer@AFPB.nl of u kunt zichzelf afmelden via de nieuwsbrief zelf (knop aan
onderkant nieuwsbrief).

Cookies:
Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals
uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen
persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo
instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal
functioneren.