Lid worden van de Alliance Française Zoetermeer

Lidmaatschap Alliance Française Zoetermeer

Als cursist bent u automatisch lid van onze vereniging, de Alliance Française Zoetermeer.

U ontvangt de carte nationale: 

 • toegang tot culturele activiteiten,
 • toegang tot het restaurant van de Alliance Française in Parijs, Boulevard Raspail 101,
 • soms krijgt u korting bij Franse films in een filmhuis en bij franstalige toneelvoorstellingen.

Cursus volgend lid

U ontvangt de carte nationale:  Daarmee krijgt u toegang tot culturele activiteiten, toegang tot het restaurant van de Alliance Française in Parijs (Boulevard Raspail 101) en u kunt soms korting bij Franse films in een filmhuis en bij Franstalige toneelvoorstellingen

Ondersteunend lid

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van onze Alliance Française maar wilt u geen cursus volgen? Word dan alleen lid van onze afdeling en ontvang de carte nationale. Het inschrijfformulier vindt u onderaan deze bladzijde.  Kosten lidmaatschap: €20,- per cursusjaar, jaarlijks te voldoen vóór 1 september op banknummer NL56RABO030.98.00.072 t.n.v. Alliance Française o.v.v. “Lidmaatschap”.

Opzeggen

Leden kunnen hun ondersteunend lidmaatschap beëindigen door vóór 1 september hun lidmaatschap schriftelijk (e-mail is toegestaan) op te zeggen. Zo niet, dan wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Alliance Française Zoetermeer Oosterloostraat 16 2271 HG Voorburg E-mail: zoetermeer@afpb.nl  

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur aan de leden rekening en verantwoording aflegt over het voorgaande jaar en de begroting ter goedkeuring voorlegt. De Algemene ledenvergadering vindt plaats in het Picasso Lyceum aan de Paletsingel 38C te Zoetermeer. Aanvang 19.00 uur.

Lidmaatschapvoordelen

Met uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale):

Inschrijfformulier

  De contributie bedraagt slechts € 20,00 per persoon per jaar.

  Aanmelding voor

  Uw Voorletters en Roepnaam (verplicht)

  Uw achternaam (verplicht)

  Uw Straat en huisnummer (verplicht)

  Uw Postcode en Woonplaats (verplicht)

  Uw Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

  Uw E-mail adres (verplicht)

  Woonplaats

  Hoe bent u in contact gekomen met de Alliance Zoetermeer?

  Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.