Wat is de Alliance Francaise?

Geschiedenis Alliance Française

De Alliance Française (opgericht in 1883) is een wereldwijde organisatie en valt onder het Franse ministerie van Cultuur. Zij heeft als doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden.

Al in 1883 werd in Parijs door Paul Camcon de Alliance Française opgericht. Al meteen na de oprichting melden zich geleerden, schrijvers en diplomaten aan als lid, waaronder Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur en Jules Verne. De doelstelling was, evenals nu nog steeds, het verbreiden van de Frans taal en cultuur. Vanuit deze gedacht zijn er door vrienden van Frankrijk in de gehele wereld afdelingen gesticht. Al 22 jaar na de oprichting in Parijs werd er ook in Deventer door een leraar in de Franse taal, de heer Mouton, een afdeling gevormd. Bij de eerste bijeenkomst in oktober 1905 was er een optreden van de zanger Georges Chepfer, waarvoor grote belangstelling was. In die tijd was Frans nog een hoftaal en mede daardoor heeft de Franse taal heel lang het aanzien gehad van een taal voor “deftige mensen”. Hoewel koningin Emma het Frans als hoftaal had afgeschaft, hebben de 34 afdelingen van de Alliance Française in Nederland nog lang de naam gehad een beetje elitair te zijn. Het aanbod van de conferences was weinig gevarieerd, soms wat theoretisch en er werd altijd Frans gesproken.

In Nederland werd de Alliance Française des Pays-Bas opgericht in 1888. In ons land zijn er 34 afdelingen, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken. Er zijn circa 7.000 cursisten die Frans studeren, op allerlei niveaus, begeleid door 250 docenten, die opgeleid zijn in de Franse taal.

Wat is een Alliance Française?

Elke Alliance Française is een vereniging die onder lokaal recht valt, zonder winstgevend doel, die haar missie zelfstandig uitoefent, vrij van religieuze of politieke opvattingen. De Alliances françaises hebben als gemeenschappelijk doel, het navolgen van drie essentiële missies:

  • Het aanbieden van cursussen Frans, in Frankrijk en over de hele wereld, aan alle doelgroepen
  • Het promoten van de Franse en Franstalige cultuur
  • Het bevorderen van culturele verscheidenheid

De Alliances Françaises delen de waarden die de kracht en het leven van de organisatie vormen en ondersteunen elk van hun acties:

  • Het respect van de verscheidene culturen, de passie van de uitwisseling en de solidariteit
  • De waarden van de vereniging
  • De gastvrijheid
  • Het streven naar Excellence in alle ondernomen activiteiten
  • Moderniteit en vernieuwing

Afdeling Alkmaar

De afdeling Alkmaar biedt:

Taalcursussen
Culturele activiteiten
Filmavonden
Café parlant