Europees referentiekader voor talen

Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder leiding van de Raad van Europa met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader beschrijft verschillende taalvaardigheden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze beschrijvingen hebben een universele geldigheid: niveau A2 bij Frans veronderstelt dus dezelfde vaardigheden als niveau A2 bij Duits of Engels.

Niveau-aanduiding conform het Europese eferentiekader voor Talen Cadre Européen Commun de Référence 

Er bestaan zes niveaus

 • A Basisgebruiker
  • A1 Doorbraak
  • A2 Tussenstap
 • B Onafhankelijke gebruiker
  • B1 Drempel
  • B2 Uitzicht
 • C Vaardige gebruiker
  • C1 Effectieve operationele vaardigheid
   • C2 Beheersing

   Binnen deze zes niveaus wordt geoefend met vier vaardigheden:
  • luistervaardigheid
  • leesvaardigheid
  • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (omdat de meeste cursisten dit het belangrijkst vinden besteden we hier relatief veel tijd aan)
  • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (heel beperkt)