Lid worden van de Alliance Française Meppel

Lidmaatschap Alliance Française Meppel

De Alliance Française Meppel is een vereniging die als doel heeft het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de Franse taal en cultuur. Als u hier sympathiek tegenover staat is het wellicht een ‘bonne idée’ lid te worden van onze vereniging.

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door middel van:
email naar de vice-présidente: culture.meppel@afpb.nl
of naar de penningmeester: tres.meppel@afpb.nl

De contributie bedraagt slechts € 40,00 per persoon per jaar, of € 60,00 per paar per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u dit vóór 1 augustus te doen.

U wordt verzocht uw contributie voor 1 oktober van het jaar over te maken, na deze datum moet de penningmeester helaas € 1,50 administratiekosten in rekening brengen.
IBAN  NL75INGB0001372093 ten name van Alliance Française te Meppel

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap kunt u doen door voor 1 juli (uiterlijk 1 augustus) een mail te sturen naar culture.meppel@afpb.nl.

Entréeprijzen
Entréeprijzen voor de culturele avonden (tenzij anders vermeld):
                                       leden en cursisten van de Alliance Française                    gratis
                                       niet-leden                                                                                € 8,00

Leden en cursisten wordt verzocht, als zij een culturele avond bezoeken, de Carte Nationale bij binnenkomst van de zaal te tonen. Deze kaart is uw toegangsbewijs voor alle evenementen van alle afdelingen van de Alliance Française.

Lidmaatschapvoordelen

Met uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale):