Omschrijving van de cursussen

In de cursussen van de Alliance Française wordt vanaf het begin veel aandacht besteed aan de spreekvaardigheid. Natuurlijk komen de andere vaardigheden ook aan bod. De cursussen zijn erop gericht u zo snel en doeltreffend mogelijk vertrouwd te maken met het moderne Frans.
Voor een goed resultaat is het van belang ook thuis regelmatig te oefenen. Tijdens de lessen worden hiervoor aanwijzingen gegeven.

Frans niveau I
Deze cursus is bedoeld voor de echte beginners, dus voor mensen die nog nooit Frans hebben geleerd.

Frans niveau II
Voor de cursisten uit het eerste jaar en voor mensen met circa twee jaar Frans op school.

Frans VI, VII en VIII
Voor mensen met een redelijke ondergrond, zo’n 4 à 5 jaar  Frans op school. Er is veel aandacht voor het spreken naast het lesboek.

Conversatie
In deze cursus ligt de nadruk op spreekvaardigheid. Er wordt aan de hand van allerlei onderwerpen in het Frans gesproken. De voertaal tijdens de lessen is Frans. U hebt dus al wel een zekere taalvaardigheid in het Frans.

De cursussen worden gehouden in Cultureel Centrum ‘de Plataan’, Vledderstraat 3, Meppel.

De lessen beginnen in week 40