BULLETIN no. 6 - februari 2024

EDITO

Chers tous,
Voici déjà le 2ème Bulletin de 2024 ! Le temps passe vite et nous voulons contribuer à tout ce qui pourrait remplir vos loisirs. Plein d'événements donc ce mois. Films, conférences, café tarte aux pommes etc. Ajoutez à cela les cours qui commenceront dès le 5 Février ! N'oubliez pas de vous inscrire (de nouveau) ! Nous espérons vous voir souvent. Avez-vous déjà emprunté un livre à notre bibliothèque ? Cela en vaut la peine !

Beste vrienden,
Voor u ligt alweer het tweede Bulletin van 2024! De tijd gaat snel en we willen graag bijdragen aan alles waarmee u uw vrije tijd kan vullen. Veel evenementen dus deze maand. Films, lezingen, het café tarte aux pommes etc.
Voeg daarbij de cursussen die vanaf 5 februari weer gaan beginnen! Vergeet niet u (weer) in te schrijven!
Wij hopen u weer vaak te zien. Hebt u ook al eens een boek in de bibliotheek geleend? Zeer de moeite waard!
Nous avons reçu les tristes nouvelles du décès de 2 membres actifs de l'AFU: Wea Heere et Vincent Nolet. Wea a participé à toutes sortes d'activités et a été membre du Conseil d'administration. Vincent, lui aussi, a beaucoup aimé nos activités. Les deux ont donc été des membres précieux. Nous ne les oublions pas.

Wij hebben het verdrietige nieuws ontvangen over het overlijden van twee actieve leden van de AFU: Wea Heere en Vincent Nolet. Wea heeft lange tijd deelgenomen aan allerlei activiteiten en is bestuurslid geweest. Ook Vincent heeft onze activiteiten altijd gewaardeerd. Beiden zijn dus waardevolle leden geweest. Wij zullen hen niet vergeten.
Hélas, Marrit Verveld nous a raconté qu'elle ne peut plus combiner ses tâches professionnelles et son rôle de mère de famille avec le fonctionnement comme secrétaire de l'AFU. Surtout parce qu'elle veut le faire à la perfection...Nous cherchons donc une personne qui voudrait bien lui succéder! La tâche est agréable mais prend du temps quelquefois. Vous trouverez plus tard une description sur notre site.

Helaas, Marrit Verveld heeft ons verteld dat zij haar professionele bezigheden en haar rol als moeder niet meer kan combineren met de functie van secretaris van de AFU. Vooral omdat zij die tot in perfectie wil kunnen uitvoeren...We zoeken dus een persoon die haar zou willen opvolgen! De taak is aangenaam maar vereist soms enige tijd. U zult binnenkort een beschrijving ervan vinden op onze site.

CENTRE DE COURS

Bonjour à tous,
Le centre de cours se prépare à la rentrée du second semestre qui approche à grands pas et nos inscriptions sont ouvertes. Nous proposons à partir de la semaine du 5 février des cours de langue pour tous les niveaux, en ligne ou en présentiel, des cours de conversation à Utrecht, Zeist et Breukelen. Alors quel que soit votre niveau, n’hésitez plus et venez apprendre le français avec nous !
Ce semestre, nous élargissons notre offre et nous vous proposons de nouveaux cours (voir ci-dessous) :
A bientôt,
Le centre de cours

Beste cursisten,
Het cursuscentrum bereidt zich voor op de start van het tweede semester, dat al snel nadert. Onze inschrijvingen zijn nu open. Vanaf de week van 5 februari bieden we taalcursussen aan op alle niveaus, zowel online als face-to-face, en conversatielessen in Utrecht, Zeist en Breukelen. Dus wat je niveau ook is, kom en leer Frans bij ons!
Dit semester breiden we ons aanbod van producten en diensten uit (zie hieronder):

A bientôt,
Het cursuscentrum.

Nouveauté : parlons d'actualité en français !

Nous ouvrons un nouveau cours de conversation dans lequel il vous sera possible de parler d'actualité en français ! Les discussions de ce cours ouvert à partir du niveau A2.2 s'appuyeront sur des documents soigneusement préparés par nos professeurs. N'hésitez pas à vous inscrire !

We openen een nieuwe conversatiecursus waarin u in het Frans over actuele onderwerpen kunt praten! De discussies in deze cursus, die open staat voor studenten op niveau A2.2 en hoger, zullen gebaseerd zijn op documenten die zorgvuldig door onze docenten zijn voorbereid. Aarzel niet en schrijf u in!

Boekclub : les tourneurs de pages

Découvrez la littérature française dans notre club de lecture pour les lecteurs qui veulent faire leurs premiers pas dans la littérature française, ou ceux qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture.

Ontdek de Franse literatuur in onze boekenclub voor lezers die hun eerste stappen in de Franse literatuur willen zetten, of voor lezers die niet veel tijd hebben om te lezen.

AGENDA CULTUREL

11 février 2024 – Le film du dimanche

En partenariat avec l'Institut Français du cinéma, nous vous proposons de visionner "La croisade", un film de Louis Garrel paru en 2021, avec Lionel Dray et Laetitia Casta à l'affiche. Dans ce film, deux parents découvrent avec stupeur que leur fils de 13 ans, Joseph, vend secrètement leurs biens les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph est en fait associé à des centaines d’enfants à travers le monde pour financer un mystérieux projet et ayant pour mission de sauver la planète. La séance est suivie d’un débat en français, avec boissons chaudes et gâteaux.

In samenwerking met het Institut Français du Cinéma nodigen we je uit om "La croisade" te bekijken, een film uit 2021 van Louis Garrel met Lionel Dray en Laetitia Casta in de hoofdrollen. In deze film zijn twee ouders geschokt als ze ontdekken dat hun 13-jarige zoon Joseph in het geheim hun meest waardevolle bezittingen verkoopt. Ze realiseren zich al snel dat Joseph in feite samenwerkt met honderden kinderen van over de hele wereld om een mysterieus project om de planeet te redden te financieren. De vertoning wordt gevolgd door een discussie in het Frans, met warme dranken en gebak.

Informatie:
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Adres: Pieterskerkhof 5 Utrecht
Gratis thee, koffie en gebak.
Gratis voor leden/studenten, €6 voor niet-leden/studenten, betaling ter plekke.
Vanaf niveau B1. In het Frans.
Let op: de plaatsen zijn beperkt en er is een trap om de zaal te bereiken.

13 février 2024 – Café conversation

Rejoignez-nous pour un café du matin en français animé par Cora ! Un moment convivial en prévision mais également l'occasion parfaite de pratiquer votre français en tant qu'apprenants et de rencontrer des francophones installés à Utrecht.

Kom naar een Frans ochtendcafé onder leiding van Cora! Het is de perfecte gelegenheid om als cursist uw Frans te oefenen en andere Franstaligen te ontmoeten die in Utrecht wonen.

Informatie:
Tijden: van 11.00 tot 12.00 uur
Adres: Café Le Postillon, Lijnmarkt 50, Utrecht
Het evenement is gratis voor onze leden en studenten en €6 voor niet-leden, alleen drankjes zijn voor eigen rekening, betaling ter plekke.
Vanaf niveau A2.

  14 février 2024 – Atelier histoires d'amour

  Célébrez l'amour littéraire en plongeant dans l'univers de "Toujours l'amour" de Henk Steenhuis lors de notre atelier histoires d'amour ! Nous vous garantissons un voyage à travers les idylles des milieux culturels et politiques français du XIXème siècle à nos jours grâce à cet atelier exceptionnel co-animé par l'auteur lui-même et Anja-Hélène, docteure en littérature française moderne.

  Vier de liefde voor literatuur door uzelf tijdens onze workshop Histoires d'amour onder te dompelen in de wereld van "Toujours l'amour" van Henk Steenhuis! We garanderen u een reis door de idylles van de Franse culturele en politieke kringen van de 19e eeuw tot nu, dankzij een uitzonderlijke workshop die mede wordt georganiseerd door de auteur zelf en Anja-Hélène, doctor in de moderne Franse literatuur.

  Informatie:
  Tijd: 19.00 - 21.00 uur
  Adres: Pieterskerkhof 5 Utrecht
  Gratis voor leden/studenten, €6 voor niet-leden/studenten.
  Vanaf niveau B1. In het Frans.

  15 février 2024 – Conférence Oh! Ary Scheffer

  Éveillez votre passion pour l'art avec la prochaine Conférence Oh! qui aura lieu jeudi 15 février à 20h30, le fruit d'un partenariat entre les Alliances Françaises du Portugal, d’Espagne, de Pologne, de Belgique et des Pays-Bas. Explorez l'univers envoûtant d'Ary Scheffer, un maître néerlandais du XIXe siècle qui a conquis la scène artistique parisienne. Plongez dans l'effervescence des salons littéraires de l'époque, où Scheffer brillait en tant que “le plus français des peintres néerlandais”. Cet événement en visioconférence animé par Giulia Franceschini est une fenêtre ouverte sur son héritage artistique. Inscrivez-vous gratuitement à partir du lien ci-dessous.

  Prikkel uw passie voor kunst met de volgende Oh! Conferentie op donderdag 15 februari om 20.30 uur, het resultaat van een samenwerking tussen de Alliances Françaises van Portugal, Spanje, Polen, België en Nederland. Ontdek de betoverende wereld van Ary Scheffer, een 19e-eeuwse Nederlandse meester die de Parijse kunstscène veroverde. Dompel uzelf onder in de levendigheid van de literaire salons van die tijd, toen Scheffer schitterde als "de meest Franse van de Nederlandse schilders". Deze videoconferentie met Giulia Franceschini biedt een blik op zijn artistieke nalatenschap. Registreer gratis via onderstaande link.

  Informatie:
  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Adres: Online
  Gratis

  20 février 2024 – Soirée stand up en français

  Si vous avez raté les deux précédentes représentations, ne manquez pas cette troisième soirée avec le Dam Qui Rit ! Le premier Comedy Club francophone des Pays-Bas vous donne rendez-vous au Comedy Café d'Utrecht pour une soirée mémorable. Fous rires et bonne humeur seront au programme, alors n'hésitez plus et venez partagez avec nous ce moment humoristique unique en son genre !

  Als je de vorige twee shows hebt gemist, mag je deze derde avond met Dam Qui Rit niet missen! De eerste Franstalige Comedy Club van Nederland komt naar het Comedy Café in Utrecht voor een onvergetelijke avond. Dus wacht niet langer en kom naar deze unieke comedy-ervaring!

  Informatie:
  Tijd: 20.30 - 23.00 uur
  Adres: Comedy Cafe, Oudegracht 205, Utrecht
  9€ voor leden/studenten, 10€ voor niet-leden.

  21 février 2024 – Cinéforum France

  Rejoignez-nous au prochain Cinéforum France en partenariat avec le Slachtstraat Filmtheater pour la projection du film "Bâtiment 5" de Ladj Ly. Cette œuvre cinématographique puissante et engagée met en lumière un combat socio-politique mené par une jeune femme dévouée à sa communauté et la préservation de son lieu de vie, tandis que le maire de sa commune semble être aux antipodes des réalités de cette population. Une histoire poignante à ne pas manquer ! La projection sera précédée d'une introduction et suivie d'un débat. Nous vous proposons également de prendre un verre ensemble dans une salle réservée pour l'AFU.

  Kom naar het volgende Cinéforum France in samenwerking met het Slachtstraat Filmtheater voor een vertoning van Ladj Ly's film "Bâtiment 5". Deze krachtige en boeiende film belicht een sociaal-politieke strijd onder leiding van een jonge vrouw die toegewijd is aan haar gemeenschap en het behoud van de plek waar ze woont, terwijl de burgemeester van haar gemeente geen gevoel lijkt te hebben voor de dagelijkse realiteit van deze bewoners. Een aangrijpend verhaal dat je niet mag missen! De vertoning wordt voorafgegaan door een inleiding en gevolgd door een debat. We nodigen u ook uit voor een drankje in een zaal gereserveerd voor de AFU.

  Informatie:
  Tijd: 19.00 - 22.00 uur
  Adres: Café Slachtstraat, Slachtstraat 5, Utrecht
  9€ voor leden/studenten, 11€ voor niet-leden.
  Drankjes zijn op eigen kosten.

  23 février 2024 – Café du monde

  Prenez votre café avec les étudiants et les membres des Alliances françaises d’ailleurs pour une conversation interculturelle en petits groupes et en ligne. C’est Lionne Koens, du comité culturel qui vous accompagnera. Inscrivez-vous rapidement : les places sont limitées ! Les hôtes du café-conversation sont des membres de l’équipe d’une Alliance française différente dans le monde chaque mois.

  Drink koffie met de studenten en leden van de Alliances françaises van elders voor een intercultureel gesprek in kleine groepjes en online. Lionne Koens van de Culturele Commissie zal je vergezellen. Schrijf je vroeg in: de plaatsen zijn beperkt! De gastheren van het cafégesprek zijn teamleden van iedere maand een andere Alliance française ter wereld.

  Online en gratis
  Niveaux B1/B2 en C1/C2

  27 février 2024 – Apéro conversation

  Notre apéro conversation est de retour ce mois-ci ! Une belle opportunité pour vous de progresser en français en discutant de sujets variés, autour d'un verre et entourés d'autres francophones sympathiques !

  Onze apéro conversatie is deze maand weer terug! Het is een geweldige kans om uw Frans te verbeteren door het bespreken van verschillende onderwerpen onder het genot van een drankje en omringd door andere vriendelijke studenten!

  Informatie:
  Tijd: 19.00 - 20.00 uur
  Adres: Café Slachtstraat, Slachtstraat 5, Utrecht
  Gratis voor leden/studenten, 6€ voor niet-leden, betaling ter plaatse met QR code.
  Drankjes zijn op eigen kosten.
  Vanaf niveau A2.

  À venir

  8 mars - Journée internationale des droits des femmes,
  du 16 au 24 mars - Semaine de la francophonie,
  10 mars - Le film du dimanche,
  20 mars - Cinéforum France à Slachtstraat Filmtheater
  26 mars - Café du monde, en ligne

  NOS PARTENAIRES

  Offre avec notre partenaire Frantastique

  Continuez à profiter de l'offre de notre partenaire Frantastique : -30% de réduction si vous souscrivez à une offre jusqu'au 8 février !

  Blijf profiteren van de aanbieding van onze partner Frantastique: -30% korting als je je inschrijft vòòr een aanbieding tot 8 februari!

  Un nouveau partenaire : Tivoli Vredenburg

  Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau partenaire : Tivoli Vredenburg ! À l'occasion de la Journée du baroque français le 18 février, profitez d'un code de réduction de 20% à l'achat d'un billet pour le concert de "Ensemble Correspondances". Vous pouvez insérez le code suivant au moment du paiement sur le site de Tivoli : ALFR1802
  Le concert commencera à 20h00 et se tiendra dans la " Grote Zaal " de Tivoli.

  Met veel plezier introduceren wij onze nieuwe partner: Tivoli Vredenburg! Ter gelegenheid van Franse Barokdag op 18 februari kunt u profiteren van een kortingscode van 20% bij aankoop van een kaartje voor het concert "Ensemble Correspondances". U kunt de volgende code invoeren bij de betaling op de website van Tivoli: ALFR1802
  Het concert begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal in Tivoli.

  28 février 2024 – Soirée Broese autour de Colette

  Venez prendre part à une soirée tout à fait exceptionnelle, organisée avec notre partenaire, la librairie Broese, en célébration des 150 ans de la naissance de Colette, une femme de lettres française dont l'empreinte littéraire est tout simplement extraordinaire ! Plongez dans l'univers fascinant de cette icône de la littérature lors d'une soirée dédiée à l'exploration de son œuvre. Un événement mêlant discussion autour de l’univers de l’auteure et lecture de traductions de ses travaux. Des boissons chaudes seront à votre disposition. La conférence sera en néerlandais. Inscription sur le site de la librairie Broese.

  Kom en neem deel aan een heel bijzondere avond, georganiseerd in samenwerking met onze partner, boekhandel Broese, ter ere van de 150e geboortedag van Colette, een Franse letterkundige wier literaire stempel gewoonweg buitengewoon is! Dompel uzelf onder in de fascinerende wereld van dit literaire icoon tijdens een avond gewijd aan het verkennen van haar werk. Een evenement dat discussie over de wereld van de auteur combineert met het lezen van vertalingen van haar werk. Warme dranken zijn verkrijgbaar. De conferentie is in het Nederlands. Registratie op de website van www.broese.nl.

  Informatie:
  Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
  Adres: Oudegracht 112-b, Utrecht
  5€ voor leden/studenten, 7.50€ voor niet-leden.

  Projet traduction des correspondances - Belle de Zuylen

  Nous recherchons des personnes intéressées pour participer à la traduction de textes d’Isabelle de Charrière, de son surnom Belle de Zuylen, du français vers le néerlandais, afin de mieux faire connaître ce personnage emblématique ainsi que son époque aux néerlandais ! Originaire d’Utrecht, Belle de Zuylen est une grande femme de lettres ayant marqué le XVIIIème siècle par sa plume mais également par son génie musical à travers ses nombreuses compositions. Si vous avez envie d'aider sur ce beau projet, envoyez votre candidature à : direction.utrecht@afpb.nl.

  We zoeken iedereen die mee wil werken aan de vertaling van teksten van Isabelle de Charrière, naar haar bijnaam Belle de Zuylen, vanuit het Frans naar het Nederlands, zodat Nederlanders meer te weten komen over deze emblematische figuur en haar tijd! De van oorsprong Utrechtse Belle de Zuylen was een grote letterkundige die niet alleen door haar schrijverschap, maar ook door haar muzikale genie in de vorm van haar vele composities haar stempel drukte op de 18e eeuw. Als je wilt helpen bij dit spannende project, stuur dan je sollicitatie naar: direction.utrecht@afpb.nl.

  COUP DE COEUR


  Ce mois-ci, nous tenions à vous présenter l’un de nos coups de cœur littéraires, disponible dans notre bibliothèque ! Il s’agit de La plus secrète mémoire des hommes, un roman de Mohamed Mbougar Sarr publié en 2021. La même année, l’ouvrage reçoit le Prix Goncourt, mais également le Prix Transfuge du meilleur roman de langue française. Mohamed Mbougar Sarr naît en 1990 à Dakar au Sénégal. Il s’installe en France au début de ses études supérieures et se consacre rapidement à l’écriture, inspiré de grands auteurs du courant de la négritude tels que Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire. Son roman nous conte l’histoire fictive d’un jeune écrivain sénégalais, Diégane Latyr Faye, faisant la découverte d’un ouvrage époustouflant dont on a perdu la trace de l’auteur, un certain T.C. Elimane. Nous le suivons ainsi dans sa quête de vérité et sa vie au sein du monde littéraire africain à Paris dans les années 30 et 40.

  Deze maand laten we u graag kennismaken met een van onze literaire favorieten, beschikbaar in onze bibliotheek! Het is "La plus secrète mémoire des hommes", een roman van Mohamed Mbougar Sarr die in 2021. Datzelfde jaar won het boek de Prix Goncourt en de Prix Transfuge voor beste Franstalige roman. Mohamed Mbougar Sarr werd in 1990 geboren in Dakar, Senegal. Hij verhuisde naar Frankrijk aan het begin van zijn hogere studies en legde zich al snel toe op schrijven, geïnspireerd door de grote auteurs van de négritude beweging zoals Léopold Sédar Senghor en Aimé Césaire. Zijn roman vertelt het fictieve verhaal van een jonge Senegalese schrijver, Diégane Latyr Faye, die een adembenemend werk ontdekt waarvan de auteur, een zekere T.C. Elimane, verloren is gegaan. We volgen hem op zijn zoektocht naar de waarheid en zijn leven in de Afrikaanse literaire wereld in Parijs in de jaren 30 en 40.

  PETITES ANNONCES

  Cette rubrique "petites annonces" est aussi la vôtre. Envoyez-nous vos demandes à info.utrecht@afpb.nl
  Deze rubriek "rubrieksadvertenties" is ook van jou. Stuur ons jullie verzoeken naar info.utrecht@afpb.nl

  Si vous êtes artiste, photographe, musicien.ne, conférencier.ère,... en lien avec la France ou le français, et que vous voulez partager votre activité ou si vous connaissez quelqu'un que vous voulez faire découvrir aux membres de l'AFU, contactez-nous. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents.
  Als je een kunstenaar, fotograaf, muzikant, docent, enz. bent van onderwerpen die verband houden met Frankrijk of het Frans, en je wilt je activiteit delen, of als je iemand kent van wie je wilt dat AFU-leden hem of haar ontdekken, neem dan contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar nieuw talent.

  Le stage de Gabrielle touche à sa fin. Mais nous avons le plaisir de vous annoncer qu'elle devient professeure à l'AFU et sera maintenant en charge de deux cours, ainsi que de notre club de lecture "Les tourneurs de page" ! Nous accueillons également une nouvelle stagiaire, Léna, qui travaillera avec nous sur les projets et évènements culturels de l'Alliance.
  De stage van Gabrielle loopt ten einde. Maar we zijn blij te kunnen aankondigen dat ze docent wordt bij de AFU en nu twee cursussen zal leiden, evenals onze boekenclub 'Les tourneurs de page'! We verwelkomen ook een nieuwe stagiaire, Léna, die samen met ons zal werken aan de culturele projecten en evenementen van de Alliance.

  L'AFU est encore à la recherche de deux chambres chez l'habitant pour 6 mois à partir du 01er mars. Si vous avez une chambre disponible et si vous voulez parler français avec une native, merci de nous envoyer un message à direction.utrecht@afpb.nl. Nous vous mettrons en relation.
  De AFU is nog op zoek naar twee kamers bij particulieren thuis voor 6 maanden vanaf 01 maart. Als je een kamer beschikbaar hebt en graag Frans wilt spreken met een native speaker, stuur ons dan een bericht naar direction.utrecht@afpb.nl. We brengen je dan in contact.

  Liv, une de nos étudiantes met en vente ses livres du cours A2 au prix de €25. Si vous êtes intéressés, écrivez à cursus.utrecht@afpb.nl
  Liv, een van onze studenten, verkoopt haar A2 cursusboeken voor €25. Als je geïnteresseerd bent, schrijf dan naar cursus.utrecht@afpb.nl

  Nous vous souhaitons un très beau mois de février.
  L’équipe de l’Alliance Française Utrecht.
  facebook instagram website youtube 
  Email Marketing Powered by MailPoet